Jdi na obsah Jdi na menu
 


Probrané učivo

Příspěvky

Pátek 20.10.

20. 10. 2017

ČESKÝ JAZYK - učebnice 37/7a opsat do sešitu, 38/přečíst pamatujte si, 38/8 do sešitu

MATEMATIKA - učebnice 22/1 do sešitu, 22/2 vyzkoušet, 22/3 vyzkoušet, 22/5 do sešitu určit.

ČTENÍ  - dokončení pohádky o Vodníkovi a Karolínce

 

Čtvrtek 19.10.

19. 10. 2017

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 36/3 ústně, 36/přečíst pamatujte si, 36/4+36/5 do sešitu

MATEMATIKA - učebnice strana 24/11 do sešitu, 25/15+25/16 do sešitu

VLASTIVĚDA - učebnice strana 20/přečíst. Zápis do sešitu

POVRCH KRAJINY

 • výšku krajiny měříme v metrech a porovnáváme ji s hladinou moře = proto ji říkáme nadmořská výška
 • Příklad: Sněžka 1 602 m.n.m. (metrů nad mořem)
 • Nížina – krajina s nadmořskou výškou do 200 m.n.m., nížina je vždy rovinatá, rovina
 • Vysočina – krajina s nadmořskou výškou od 200 m.n.m., členíme ji na pahorkatinu, vrchovinu a hornatinu

Pod to nakreslit obrázek, roviny, pahorkatiny vrchovina a hornatiny ve žlutém rámečku i s popisem.

HUDEBNÍ VÝCHOVA - opakování not, nové pomlky (celá, půlová, čtvrťová-dopíše si), opakování písniček, rytmický doprovod.

 

Středa 18.10.

18. 10. 2017

ČESKÝ JAZYK - diktát, učebnice strana 34/2a přečíst, 2b vypsat do sešitu, 2c+2d ústně

MATEMATIKA - učebnice 24/8 do sešitu, 24/9 do sešitu +zkouška, 24/14 do sešitu

ČTENÍ - čítanka strana 17-19 přečíst
 

 

PONDĚLÍ 16.10.

16. 10. 2017

ČESKÝ JAZYK - písemné souhrnné opakování (napíše si, až přijde do školy)

MATEMATIKA - krátky test, práce s diagramy. Učebnice strana 23/1 a 23/2 do sešitu

 

Čtvrtek 12.10.

12. 10. 2017

ČESKÝ JAZYK - učebnice 29/2 ústně, 29/3 ústně, 29/1 společná skupinová práce do cvičného sešitu

MATEMATIKA - učebnice strana 21/práce s diagramem, pročíst, vyzkoušet

VLASTIVĚDA - 18-19, přečíst, zápis, vypsat hlavní a vedlejší světové strany, nakreslit směrovou růžici., napsat větu: v krajině se můžeme orientovat podle mapy, kompasu nebo buzoly.

HUDEBNÍ VÝCHOVA - opakování rytmu, píseň Cvrček

 

Středa 11.10.

11. 10. 2017

ČESKÝ JAZYK - diktát (učebnice strana 26/2), Sloh, učebnice strana 27/1 ústně, poté odpovědi na jednotlivé otázky zapsat do sešitu Sloh

MATEMATIKA - učebnice strana 20/24 a 20/30 do sešitu.

ČTENÍ - čítanka strana 14-17

 

Úterý 10.10.

10. 10. 2017

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 26/3a ústně, 26/4 do sešitu, 26/1 ústně.

MATEMATIKA  -učebnice strana 19/13a,b a 19/14 do sešitu

VLASTIVĚDA - učebnice strana 15-17, přečíst, zápis (viz dole)

PŘÍRODOVĚDA -  učebnice strana 9+10, přečíst, zápis (viz dole)

ČÍTANKA - strana 11-13

ZÁPIS VLASTIVĚDA

MAPY A PLÁNY

 

MAPY

 • je zmenšený obraz zemského povrchu
 • turistické mapy- pro orientaci v krajině
 • automapy – pro orientaci na silnicích
 • vlastivědné mapy – ve škole, zobrazují zemský povrch, polohu obcí, vodstvo zajímavosti a památná místa
 • soubor map = atlas
 • zmenšený model Země = glóbus

 

Měřítko mapy

 • mapa je zmenšeným a zjednodušeným obrazem krajiny
 • měřítko 1:1 000 000 znamená, že 1cm na mapě, je ve skutečnosti 1 000 000cm, což je 10km
 • turistické mapy mají měřítko 1: 100 000, což znamená, že 1cm na mapě, je ve skutečnosti 100 000cm, což je 1km.

 

Vysvětlivky (nakreslit)

hrad

zřícenina hradu

propast

jeskyně

Kostel

Most

Dům

Bojiště

 

PLÁNY

 • znázorňuje menší území než mapa, například plán města nebo obce

 

ZÁPIS PŘÍRODOVĚDA

ROSTLINY

 

 • živé organizmy
 • obsahují zeleň listovou neboli chlorofyl

 

Společné znaky

 1. Vyživují se – vytvářejí si potravu, tento děj se nazývá fotosyntéza = Z vody a oxidu uhličitého za pomoci sluneční energie vyrábí živiny, při tom se uvolňuje kyslík do ovzduší.
 2. Dýchají a vylučují – všemi částmi těla
 3. Reagují na změny v přírodě – nedostatek vody (usychají), změna teploty vzduchu, na světlo
 4. Pohybují se – pouze částmi svého těla
 5. Rostou, vyvíjejí se a rozmnožují se – mění svoji velikost a vzhled.

 

DĚLENÍ ROSTLIN

 • podle toho, jak se rozmnožují, dělíme rostliny na dvě skupiny
 1. Výtrusné – pomocí výtrusů
 2. Semenné – pomocí semen

 

 

Pondělí 9.10.

9. 10. 2017

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 24/1 napsat do sešitu jen slova, kde doplňuji i/y. 25/1 ústně, 25/1 vypsat slova s předponou ob- (je jich 5), Vypsat slova obětí a oblast s vykřičníkem, že to není předpona. 25/Pamatujte si - přečíst.

MATEMATIKA - učebnice strana 16/106 a 16/107 ústně, 16/108 na fólie, 18/1 do sešitu, 18/2 do sešitu.

 

Úterý 3.10.

3. 10. 2017

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 20/7 a 20/8 ústně, 21/1a do sešitu

MATEMATIKA - učebnice strana 14/83 a 14/84 mdo sešitu, zápis, výpočet, odpověď. 15/95 do sešitu.

VLASTIVĚDA - test, opakování.

PŘÍRODOVĚDA A ČTENÍ - soutěž, kresba Tygra

 

Pondělí 2.10.

2. 10. 2017

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 19/celou ústně porjet, 20/oranžový rámeček přečíst, 20/5a,b do školního sešitu vypsat tučně vyznačená slova a podtrhnout u nich předponu.

MATEMATIKA -učebnice strana 14/79 a 14/82 do školního sešitu

 


 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA