Jdi na obsah Jdi na menu
 


Probrané učivo

Příspěvky

Pátek 14.12.

14. 12. 2018

ČESKÝ JAZYK  - diktát, opakování, pracovní list strana 34/tři sloupečky

MATEMATIKA - učebnice strana 56/zopakuj si, ústně, do sešitu geometrie nakreslit krychli, kvádr, trojboký jehlan a čtyřboký jehlan, zapsat počet vrcholů, stěn a hran. 56/3 ústně, 56/5 na čtverečkovaný papír.

PŘÍRODOVĚDA - souhrnné opakování

ČTENÍ  - pohádka, výzdoba třídy

 

Čtvrtek 13.12.

13. 12. 2018

MATEMATIKA -  test, souhrnné opakování

ČESKÝ JAZYK - učebnice 88/4 do sešitu, pracovní list strana 32-33

HV - koledy

VLASTIVĚDA - učebnice 60, zápis

PODNEBÍ A PODNEBNÉ PÁSY

 • Rozlišujeme 4 podnebné pásy = subtropický, tropický, mírný a polární.
 • Nejsevernější část Evropy leží v subpolárním pásu, dlouhá mrazivá zima, krátké chladné léto.
 • Nejjižnější část Evropy leží v subtropickém pásu, mírné deštivé zimy a suchá horká léta.
 • Zbytek Evropy leží v mírném podnebném pásu, střídají se 4 roční období, podnebí není všude stejné, ovlivněno vzdáleností od Atlantského oceánu a rozdílnou nadmořskou výškou.
 • Uvnitř mírného pásu vznikly 3 typy podnebí:
 1. Přímořské (oceánské) – mírné deštivé zimy, nepříliš teplá deštivá léta.
 2. Vnitrozemské (kontinentální) – mrazivé suché zimy, horká léta.
 3. Přechodné -  naše ČR, počasí je v jednotlivých ročních obdobích proměnlivé.
 

Středa 12.12.

12. 12. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 85+86 tabulky přečíst, ofoceno, nalepit do sešitu, 86/1 celé ústně, 87/2 do sešitu, 87/3 ofoceno, nalepit a vypracovat.

MATEMATIKA - učebnice strana 49/3,7 do sešitu, 50/9 do sešitu bez zkoušky

PŘÍRODOVĚDA - 48+49, zápis

TŘÍDĚNÍ ŽIVÝCH ORGANIZMŮ

UŽITEČNÉ   

 • Včela (opyluje)
 • Slunéčko sedmitečné – žere mšice
 • Křeček pro radost

NEUŽITEČNÉ

 • Klíště – nemoce
 • Larvy hmyzu napadají dřevo
 • hraboš žere úrodu
 • holubi – přenašeči nemocí

 

 

TŘÍDĚNÍ ORGANIZMŮ

 1. BAKTERIE A SINICE
 2. HOUBY
 3. ROSTLINY
 4. ŽIVOČICHOVÉ

 

 

Úterý 11.12.

10. 12. 2018

EXKURZE ŽIDOVSKÁ PRAHA A VÁNOČNÍ TRHY

 

Pondělí 10.12.

10. 12. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 84/5 ústně, 84/6,7 do sešitu

MATEMATIKA - učebnice strana 48/1 nakreslit a napsat do sešitu, 48/2 do sešitu, 48/3 ústně, 48/6 do sešitu, 49/1,5 do sešitu

ČTENÍ -. E.Blytonová - Správná pětka

 

 

Pátek 7.12.

7. 12. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 78+79, přečíst, nalepit, 80+81 nalepit. Pracovní list, vypracovat všechny sloupečky.

MATEMATIKA - 51/1,2,3,4 na čtverečkovaný papír a vložit do sešitu

PŘÍRODOVĚDA - učebnice 44, zápis

ČESKÁ REPUBLIKA – OBLAST MÍRNÉHO PODNEBNÉHO PÁSU

 • ČR leží v oblasti mírného podnebného pásu
 • Převládají lesy listnaté a smíšené, ve výše položených oblastech lesy jehličnaté
 • Střídají se 4 roční období
 • Podnebí je ovlivněno vzdáleností od moře a rozdílnou nadmořskou výškou krajiny
 • ČR leží v přechodu mezi přímořským a vnitrozemským podnebím
 • Počasí je proměnlivé
 • Podnebí nazýváme přechodné
 • Podnebí je ovlivněno výškovou členitostí krajiny

SPOLEČENSTVA ŽIVÝCH ORGANIZMŮ U NÁS

 • Určité druhy hub, rostlin a živočichů žijí v přírodě v určitém prostředí společně, tvoří společenstva
 • Například společenstvo u vody, v lese, na poli
 • Ve společenstvu jsou rostliny a živočichové propojeni vzájemnými vztahy, důležitá je vazba potravní.
 

Čtvrtek 6.12.

6. 12. 2018

MATEMATIKA - učebnice 47/2a,b do sešitu, 47/2c ústně, 47/3,4,5 do sešitu

ČESKÝ JAZYK - 77/5,6,8 ústně

VLASTIVĚDA -  učebnice 58+59, zápis, pod zápis opsat tabulku ze strany 59, dělení vodních nádrží, ke každému typu dopsat jeden příklad

SLADKÉ VODY

 •  V potocích, řekách, nebo vodních nádržích – jezero, rybník, přehrada.
 • Řeka začíná jako pramen, teče jako potok, získává přítoky, rozšiřuje se v řeku a poté ústí do moří.
 • Evropské řeky ústí do Atlantského a Severního ledového oceánu
 • Evropské veletoky (největší řeky) – Volha, Dunaj a Rýn
 • Velké řeky – říční doprava
 • Vybudováním hrází na řekách vznikají přehrady, na některých byly postaveny vodní elektrárny – elektrický proud
 • Jezera – pozůstatkem tání ledovce
 • Největší jezero – Ladožské jezero v Rusku

HUDEBNÍ VÝCHOVA - vánoční písně a koledy

 

Středa 5.12.

6. 12. 2018

ČERTOVSKÝ DEN - ČERTOVSKÉ KOLEČKO

 

Úterý 4.12.

4. 12. 2018

MATEMATIKA - učebnice 47/1 ústně, žlutý rámeček napsat do sešitu, do sešitu zapsat římskými číslicemi následující čísla - 2 018, 1 985, 1 918, 1 884, 1 948, 1 492.

ČESKÝ JAZYK - učebnice 75/3 ústně, 76/zapamatujte si, přečíst. 76/4 do sešitu, věty přepsat a určit pád vyznačených slov.

VLASTIVĚDA - učebnice 56-57, zápis

 • Původní přírodní krajinu tvořenou pralesy lidé přeměnili kácením a vypalováním, získanou půdu začali obdělávat, postavili města, vesnice atd.
 • V Evropě převládá člověkem ovlivněná kulturní krajina
 • Nejzachovalejší a nejméně poškozená příroda je chráněna v rezervacích a národních parcích

VODSTVO

 • Dva slané oceány –Atlantský, Severní ledový
 • 12 moří (vnitřní i okrajové)
 • Vnitřní – proniká do vnitrozemí, obklopeno ze všech stran pevninou (Jaderské moře)
 • Okrajové – oblévají pevninu kontinentu a volně přecházejí do vody oceánů

ČTENÍ - Správná pětka

PRACOVNÍ VÝCHOVA - vánoční pohlednice

 

Pondělí 3.12.

3. 12. 2018

ČESKÝ JAZYK - 74/1 přečíst, 74-75/1a,b,c,d,e,f,g ústně, 75/2a ústně

MATEMATIKA - 46/1 ústně, zápis 

Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Města.

1       5      10     50      100     500  1000

Každé počáteční písmeno zvýraznit a pod něj napsat arabské číslo.

Vypsat římskými číslicemi 1-20.

46/2 ústně, 46/3 do sešitu, 46/4 ústně

ČTENÍ - Správná pětka

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

následující »