Jdi na obsah Jdi na menu
 


Probrané učivo

Příspěvky

Pondělí 11.2.

11. 2. 2019

ČESKÝ JAZYK -  124/Pamatujte si, přečíst, 124/4a do sešitu, 124/5 do sešitu. 

MATEMATIKA -  19/6,738 do sešitu geometrie

 

Pátek 8.2.

8. 2. 2019

ČESKÝ JAZYK - učebnice 123/1 ústně, 123/2 ústně, do sešitu nalepit okopírované Pamatujte si, ze strany 122 a 123. 123/3 do sešitu.

MATEMATIKA - učebnice 19/1,2,3,4,5 do sešitu geometrie, v pondělí budeme v geometrii pokračovat!

PŘÍRODOVĚDA - učebnice 49-50-51, zápis

VÝZNAM ROSTLI

 • Hlavním zdrojem kyslíku na zemi

Výživa rostlin a uvolňování kyslíku

 • Z vody, oxidu uhličitého a za pomoci slunečního záření si rostliny tvoří živiny
 • Tomuto procesu se říká fotosyntéza
 • Při fotosyntéze rostliny spotřebovávají oxid uhličitý a uvolňují kyslík
 • Fotosyntéza probíhá v zelených částech rostliny, obsahují chlorofyl.

4) ŽIVOČICHOVÉ

- živí se jinými živými organizmy (rostliny nebo živočichové)

- jsou schopni se pohybovat z místa na místo

- dělíme na dvě skupiny: Obratlovci a Bezobratlí

A) OBRATLOVCI – mají kostru, páteř je složená z obratlů.

a) Ryby – žijí ve vodě, mají šupiny a dýchají žábrami

- kapr obecný, štika obecná, pstruh obecný

b) Obojživelníci – žijí na souši, dýchají plícemi, ale vajíčka kladou do vody a larvy (pulci) žijí ve vodě a dýchají žábrami-

- skokan skřehotavý, ropucha krátkonohá, čolek obecný

c) Plazi – dýchají plícemi, mají šupiny

- zmije obecná, užovka obojková, ještěrka obecná

d) Ptáci – mají peří, křídla, zobák a dýchají plícemi

- káně lesní, bažant obecný, kos černý

e) Savci – člověk, sají mateřské mléko, dýchají plícemi

- pes, zajíc polní

B) Bezobratlí

- nemají kostru složenou z kostí a nemají páteř

- mají svaly a tělní obaly

- Nejpočetnější třídou je hmyz

(motýli, brouci, blanokřídlí, dvoukřídlí, vážky)

ČTENÍ - básnička

 

Čtvrtek 7.2.

7. 2. 2019

MATEMATIKA - učebnice 18/1,2,3,4, 8 do školního sešitu 18/9 DÚ do domácího sešitu

ČESKÝ JAZYK - učebnice 122/opsat tabulku, projít, vysvětlit, zapamatovat. 

 

Středa 6.2.

6. 2. 2019

ČESKÝ JAZYK - učebnice 121/2 do sešitu, 121/3 do sešitu vypsat do tří sloupečků, 121/4 ústně. 

MATEMATIKA - učebnice 17/1,2,5 ústně, 17/9 do sešitu

 

Úterý 5.2.

5. 2. 2019

MATEMATIKA - 14/4,5,6,7,10 do sešitu

ČESKÝ JAZYK - učebnice 119-120/1 přečíst, 120/a ústně, 120-121 tabulka nalepit.

VLASTIVĚDA - učebnice strana 6, zápis

ROZKVĚT ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ, VLÁDA PŘEMYSLOV -SKÝCH KRÁLŮ

 • 13.století n.l., rozkvět
 • Z knížat se stávají králové
 • Největší rozmach za vlády Přemysla Otakara II.n (král železný a zlatý)
 • Jeho vnuk Václav III zavražděn roku 1306 v Olomouci (rod Přemyslovců vymřel po meči)

VLÁDA LUCEMBURKŮ, KAREL IV.

 • Karel IV, císař
 • Nechal postavit: Karlův most, Karlštejn, Nové město pražské, Karlova univerzita

HUSITSKÉ VÁLKY

 •  Po smrti Karla IV, velké rozpory v církvi (prodávání odpustků)
 • Proti tomu vystupoval Jan Hus
 • Byl upálen 6.července 1415
 • Po jeho smrti vypukly husitské války
 • Papež vyslal proti husitům tzv.křižácké výpravy
 • V čele husitů stál Jan Žižka z Trocnova
 • Rozpor mezi samotnými husity vyvrcholil ve vzájemnou bitvu a rozpad hnutí.
 • Moc katolické církve se upevnila
 

Pondělí 4.2.

4. 2. 2019

ČESKÝ JAZYK - opakování přídavných jmen, test

MATEMATIKA - pracovní list, celý vypracovat

 

Čtvrtek 31.1.

30. 1. 2019

Předáno vysvědčení. Kino .- Cesta za králem trollů.

 

Středa 30.1.

30. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK - učebnice 115-116/2 přečíst, 116/2a ústně, 3 přídavná jména (císařským, nejvyšším, normální) do sešitu, napsat jaký je to druh a pád, číslo a rod (váže se vždy k podstatnému jménu a podle toho určuji). 116/2c do sešitu, 116/3 a 117/4 nakopírováno, vyplnit, strana 118/ofoceno, vyplnit. 

MATEMATIKA - učebnice 15/4 do sešitu. 

 

Úterý 29.1.

29. 1. 2019

MATEMATIKA -  učebnice 15/2,3 do sešitu, 15/9 ústně, 15/7,8 do sešitu

ČESKÝ JAZYK - 115/1 do sešitu celé

VLASTIVĚDA - učebnice, druhý díl (zelená), strana 5+6 a zápis.

OPAKOVÁNÍ UČIVA  4.ROČNÍKU

České země v pravěku

 • Předkové byli lovci a sběrači, jednoduché nástroje
 • Lov a sběr vystřídalo zemědělství s chovem domácích zvířat
 • Materiál na výrobu: dřevo, bronz a železo
 • Prvními pojmenovanými obyvateli našeho území Keltové

Příchod Slovanů

 • Asi od 5. Století našeho letopočtu
 • První kmenový svaz, v čele stál kupec Sámo

 

Velkomoravská říše

 • V 9.století vznikla Velká Morava
 • Kníže Rostislav pozval Konstantina a Metoděje, aby zde šířili křesťanství, protože ovládali slovanský jazyk
 • Přinesli písmo (hlaholici) a základy řemesel

Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat

 • První písemně dochovaný Přemyslovec byl kníže Bořivoj
 • Jeho vnuk Václav byl zavražděn ve Staré Boleslavi (nechal jej zavraždit bratr Boleslav)
 • Románský sloh
 • Číst a psát uměli pouze mniši
 

Pondělí 28.1.

28. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK -  učebnice 112/1, báseň, přečíst, naučit zpaměti na pátek 8.2., 112/2 přečíst, 113/3a vypracovat do sešitu sloh (nebo do školního).

MATEMATIKA - učebnice 14/1,2 ústně, 14/3,4,6,7 do sešitu,

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

následující »