Jdi na obsah Jdi na menu
 


Probrané učivo

Příspěvky

Pondělí 8.10.

8. 10. 2018

ČESKÝ JAZYK - 28+29 ústně

MATEMATIKA - učebnice 20/2 do sešitu, 20/3 ústně, 20/4,5 do sešitu

ČTENÍ -  čítanka  16-19

 

Pátek 5.10.

5. 10. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice 27/1 ústně, poté do seśitu, 27/Pamatujte si přečíst, 27/2, 3,4 ústně. 28/5 ústně.

MATEMATIKA - učebnice 15/1,2,3,4,5 do sešitu geometrie

PŘÍRODOVĚDA - učebnice strana 20+21, zápis

 • Spalováním paliv dochází ke znečištění životního prostředí (prach, popel, plyny)
 • Měli bychom šetřit energií

Elektrické spotřebiče

 • Spotřebovávají elektrickou energii
 • Tu vyrábí elektrárny a znečišťují

Vodiče

 • Materiály, kterými proud prochází
 • Nejlepší je stříbro a zlato
 • Používá se ale měď a hliník
 • Vodičem je i voda
 • Nehasit vodou elektrický spotřebič

Nevodiče

 • Proud jimi neprochází
 • Jsou to tzv. izolanty
 • Používají se k izolování vodičů
 • Jsou to například plasty, keramické materiály, suché dřevo, guma, textil.

ČTENÍ - Záhada hlavolamu

 

Čtvrtek 4.10.

4. 10. 2018

MATEMATIKA - 19/1 do sešitu, 19/2 a 3 ústně, 19/5,6 do sešitu, výpočet a odpověď. 20/1 do sešitu.

ČESKÝ JAZYK - 24/3,4 ústně, 24/5 ústně celé, 25/1 přečíst, ústně. 26/2,3 do sešitu.

HUDEBNÍ VÝCHOVA - akord, co je to akord, akord Cdur a GDur, opíše si, až přijde.

VLASTIVĚDA - opakování,Putování po Praze, orientace v mapě 

 

Středa 3.10.

3. 10. 2018

ČESKÝ JAZYK - 23/4 ústně, 24/1 ústně, 24/pamatujte si přečíst, 23/2 ústně

MATEMATIKA - 18/5,6,7,8 zápis výpočet, odpověď. 19/8 do sešitu

PŘÍRODOVĚDA - učebnice strana 19, zápis

ČLOVĚK A ENERGIE

 • Z paliv (uhlí, ropa, plyn) získáváme teplo a světlo
 • Elektrická energie se vyrábí v elektrárnách
 • Elektrická energie svítí, pohání elektrické spotřebiče a vytápí domácnosti

ELEKTRÁRNY

 • Elektrickou energii vyrábí elektrické generátory, mění jiné druhy energie na elektrickou.
 • Tepelné elektrárny – spalují uhlí, plyn, mění tepelnou energii v elektrickou
 • Jaderné elektrárny (Temelín, Dukovany) – využívají energii z uranové rudy
 • Vodní elektrárny – přeměňují energii vody v elektrickou.
 • Větrné – přeměňují energii větru na elektrickou.
 • Solární – získávají elektrickou energii ze slunečního záření
 

Úterý 2.10.

2. 10. 2018

MATEMATIKA opakování, vysvětlení slovních úloh, učebnice 18/1 do sešitu

ČESKÝ JAZYK - učebnice 21/ zopakujte si, přečíst. 21/2 ústně, 22/1 ústně, 22/zopakujte si, přečíst, 22/2 a 22/3 do sešitu

VLASTIVĚDA - učebnice strana 36, zápis, strana 37+ 38 přečíst.

ČESKÁ REPUBLIKA – DEMOKRATICKÝ STÁT

 • Leží ve středu Evropy, vnitrozemský stát (obklopený pevninou)
 • Vznikla 1. 1. 1993 rozdělením Československa
 • 28. 10. 1918 – vznik Československa, prezident Tomáš Garigue Masaryk
 • Demokratický stát, práva a spravedlnost pro každého občana státu
 • Žije zde 10,5 milionu obyvatel (Češi, Moravané a Slezané a příslušníci menšin)
 • Největší město je Praha, přes 1 milion obyvatel
 • Nejvyšší zákon -  ústava, ta stanovuje základní práva a povinnosti všech občanů státu
 • Chod státu řídí vláda složená z ministrů
 • V čele stojí prezident
 • Na dodržení zákonů dbá policie, porušení trestá soud
 • Zákony projednávají a přijímají poslanci a senátoři v parlamentu.

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI - netopýr 3D

ČTENÍ - čítanka strana 14, čtení na známky

 

Pondělí 1.10

1. 10. 2018

ČESKÝ JAZYK - opakování, učebnice strana 20+21 ústně.

MATEMATIKA - 16/2,3,4 do sešitu, výpočet, odpověď.

ČTENÍ - čítanka 12-15

 

Čtvrtek 27.9.

27. 9. 2018

MATEMATIKA - učebnice 14/1 narýsovat do sešitu, opsat růžový rámeček, 14/2 a 14/3 do sešitu geometrie.

ČESKÝ JAZYK - 17/34 ústně a určit vzorec souvětí, 18/35  do sešitu.

HUDEBNÍ VÝCHOVA - test, opakování

VLASTIVĚDA - Svatý Václav, opakování o Čr

 

Středa 26.9.

26. 9. 2018

ČESKÝ JAZYK - pracovní list, strana 14/tři sloupečky, učebnice 16/32a ústně, 17/33a do sešitu, 17/33b do sešitu

MATEMATIKA - pracovní list, strana 4/7,8, učebnice 16/8 do sešitu i zkoušku.

PŘÍRODOVĚDA - učebnice strana 17+18, zápis

C. ENERGETICKÉ SUROVINY (PALIVA)

 • suroviny, ze kterých se vyrábí energie, získáváme z nich teplo, světlo, energii k pohonu automobilů a elektrickou energii.
 • Dělíme je na:

pevná – uhlí

kapalná – ropa

plynná – zemní plyn

 

 •  
 • Je hornina složená z uhlíku
 • Slouží k topení a k výrobě elektrické energie v tepelných elektrárnách
 • Černé uhlí se těží hornickým způsobem, v hlubinných dolech (Karviná)
 • Hnědé uhlí se těží hornickým způsobem v povrchových dolech (Most)
  1.  
 • Je kapalina, vznikla z odumřelých mořských mikroorganismů a živočichů před miliony let
 • Je různobarevná
 • Těží se pomocí hlubinných vrtů (Hodonín a Břeclav)
 • Spolu s ropou se těží i zemní plyn
 • Dopravují se podzemním potrubím (ropovod a plynovod).
 • Vyrábí se z ní benzín a nafta
 • Slouží k výrobě elektřiny a tepla
 • Využívá se ve stavebnictví (asfalt)
 • Využívá se v chemickém průmyslu - chemikálie

 

 

Úterý 25.9.

25. 9. 2018

MATEMATIKA - učebnice 13/3,4,7 do sešitu, 13/2,6 do sešitu, výpočet a odpověď.

ČESKÝ JAZYK - dokončit cvičení ze strany 15, které je na straně 16, vypsat do sešitu slova, do kterých doplňuji i/y.

VLASTIVĚDA - test, opakování ČR

PRACOVNÍ ČINNOSTI - dokončení draka

ČTVRTEK - Maharal - Tajemství talismanu

 

Středa 19.9.

19. 9. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 14/25a,b,c,d,e,f = ústně, 15/26 a,b,c = ústně. 15/27 a,b,c = ústně.

MATEMATIKA - učebnice 11/6 do sešitu, 12/1 do sešitu.

PŘÍRODOVĚDA - učebnice strana 13+14, zápis

ŽULA

 • Hornina složená z nerostů křemene, živce a slídy
 • U nás nejrozšířenější, hospodářsky významná
 • Využití: jako stavební a dlažební kámen = stavba silnic a železnic, hrází, budov, dláždění chodníků, obklady stěn a schodišť domů, vodní kašny, sochy, pomníky.

 

VÁPENEC

 • Hornina tvořená nerostem kalcitem
 • Vápencové masivy najdeme na dně moří (korálové útesy)
 • Vápenec tvoří i pohoří (Alpy)
 • Tvoří tzv. krasová území (Moravský kras – Punkevní jeskyně)
 • Z vápence se vyrábí vápno a cement
 • Kámen na sochy, pomníky, náhrobky
 • Kámen na stavby
 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

následující »