Jdi na obsah Jdi na menu
 


Probrané učivo

Příspěvky

Úterý

19. 9. 2017

ČESKÝ JAZYK - učebnice 13/16 přečíst ústně a 13/16b do sešitu, 13/17a vypsat jenom slovesa, do kterých doplňujeme i/í, poté určit osobu, číslo a čas. 13/17c, d, e ústně.

MATEMATIKA- učebnice strana 8/39 písemně do sešitu, 8/38, 8/40, 8/41, 8/42 do sešitu, jen výpočet a odpověď.

VLASTIVĚDA- práce ve skupinách, pracovní list, doplnit ve skupinách podle učebnice strana 7,8,9,10,11

PŘÍRODOVĚDA- učebnice strana 7, přečíst, zápis, opíše si.

ČTENÍ- dokončení prací

 

PONDĚLÍ 18.9.

19. 9. 2017

ČESKÝ JAZYK - pětiminutovka vyjmenovaná slova, Učebnice strana 12/15, vybrat 10 sloves, určit osobu, číslo a čas.

MATEMATIKA - učebnice strana 7/28 ústně, 7/29 a 7/34 do školního sešitu písemně pod sebe.

 

Pátek 15.9.

15. 9. 2017

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 12/13a,b,c ústně. 12/13d do školního sešitu

MATEMATIKA -  učebnice 9/1,2,3,4 do školního sešitu geometrie

ČTENÍ  - anglické kolečko po škole (různá stanoviště a plnění úkolů)

 

Čtvrtek 14.9.

14. 9. 2017

ČESKÝ JAZYK -  učebnice strana 11/10a do školního sešitu, 11/11 ústně

MATEMATIKA - učebnice strana 6/26 ústně, 6/27 do školního sešitu

VLASTIVĚDA - učebnice strana 6, pročíst, zápis:

ČLENĚNÍ ČESKÉ REPUBLIKY

  • podle počtu obyvatel dělíme obce na vesnice a města
  • vesnice  - méně než 3 000 obyvatel
  • město – více než 3 000 obyvatel
  • v čele obce stojí starosta (statutární město – primátor), o záležitostech rozhoduje zastupitelstvo
  • ČR má 14 krajů, každý kraj má krajské město, kde sídlí krajský úřad, v čele stojí hejtman kraje

Poté do sešitu vypsat všechny kraje a krajská města. Včetně Prahy.

HUDEBNÍ VÝCHOVA -  4/4 takt, zápis vytleskávání, opíše si.

 

Středa 13.9.

13. 9. 2017

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 10/8 ústně, diktát

MATEMATIKA - učebnice 5/22, 6/23, 6/25 ústně

ČTENÍ - učebnice dopravní výchovy - strana 45-50

 

Úterý 12.9.

12. 9. 2017

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 9/6 do sešitu, 9/7a a 9/7b do sešitu, 9/7c,d ústněr

MATEMATIKA - učebnice strana 5/17 ústně, 5/18 do sešitu, 5/20 ústně, růžová tabulka- Jednotky délky opsat celou do sešitu

VLASTIVĚDA - učebnice strana 5, pročíst, zápis:

OBYVATELÉ ČESKÉ REPUBLIKY

Území České republiky tvoří tři historické země – Čechy, Morava a Slezsko.

  • žije zde více než 10 miliónů obyvatel
  • jsou to Češi (česká národnost), Moravané (moravská národnost) a Slezané (slezská národnost)
  • žijí zde i národnostní menšiny = Slováci, Poláci, Němci, Romové.
  • Úředním jazykem je čeština

 

PŘÍRODOVĚDA  -učebnice strana 6, pročíst, zápis:

Opsat zelené bubliny Příroda, pod to napsat větu Živé organizmy se přizpůsobují podmínkám, ve kterých žijí.

Poté opsat zelené bubliny Neživá příroda, pod to napsat věty: Bez neživé přírody by nebylo života na Zemi. Poskytuje živým organizmům základní podmínky k životu.

ČTENÍ - čítanka strana 6-9

 

Pátek 8.9.

8. 9. 2017

ČESKÝ JAZYK -  učebnice strana 7/1 =ústně, odůvodnit psaní podtržených slov, seřadit jména dětí v textu podle abecedy

MATEMATIKA - učebnice 4/9 do sešitu, 4/10,11,12 ústně

ČTENÍ - četba, zadání celoroční četby, vysvětlení, ja budou pracovat s pracovními listy (dostane, jakmile přijde)

 

Čtvrtek 7.9.

8. 9. 2017

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 7/1, přečíst, jeden rým opsat do sešitu, 7/2a,b,c ústně

MATEMATIKA - učebnice strana 3/1,2,3,4,5 ústně, 3/6 do školního sešitu

VLASTIVĚDA - Naše vlast, Česká republika (zápis do sešitu, opíše si)

HUDEBNÍ VÝCHOVA - opakování, zpěv písniček

 

Úterý 5.9.

5. 9. 2017

Třídnické práce, seznámení s učivem. Od zítřka se již budeme učit :-)

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA