Jdi na obsah Jdi na menu
 


Probrané učivo

Příspěvky

Pondělí 7.1.

7. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK -  učebnice 98/ celé do sešitu

MATEMATIKA - učebnice 6/1,2,3 do sešitu

ČTENÍ - Správná pětka, dočteno

 

Pátek 4.1.

4. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK - učebnice 95/1a,b,c ústně, 96/2 ústně, 97/4 skupinová práce

MATEMATIKA - učebnice 5/1a,b do sešitu, 5/6,7 do sešitu

PŘÍRODOVĚDA - učebnice strana 49, zápis

 1. BAKTERIE A SINICE
 • Pouhým okem neviditelné mikroorganizmy
 1. HOUBY
 • Neobsahují zelené barvivo (chlorofyl)
 • Vyživují se z různých zbytků v půdě
 • Nepohybují se z místa na místo
 • Dělíme je na: JEDLÉ (hřib smrkový, hřib hnědý), NEJEDLÉ (hřib žlučník), JEDOVATÉ (muchomůrka zelená, muchomůrka červená).
 1. ROSTLINY
 • Obsahují zelené barvivo (chlorofyl)
 • Nepohybují se z místa na místo
 • Dělíme je podle způsobu rozmnožování na 1. Kvetoucí a na 2. Nekvetoucí.
 • 1. Kvetoucí (semenné) –rozmnožují se semeny. Dělíme je na a)byliny a b)dřeviny. Podle uložení semen je dělíme na a)nahosemenné, b)krytosemenné.
 • 2.Nekvetoucí (výtrusné) – rozmnožují se výtrusy.

ČTENÍ - Správná pětka

 

Čtvrtek 3.1.

3. 1. 2019

MATEMATIKA - učebnice 4/1,4,5 do sešitu

ČESKÝ JAZYK - učebnice 93/4,5 ústně, 93/6 do sešitu slohu, 94+95 ústně.

HUDEBNÍ VÝCHOVA - opakování not, pomlk, písniček

VLASTIVĚDA - učebnice strana 63, zápis.

HOSPODÁŘSTVÍ

 • Země Evropy jsou hospodářsky vyspělé
 • Průmysl: těžba černého a hnědého uhlí, železné rudy a uranové rudy, ostatní suroviny dováží, lesy poskytují dřevo, na horských řekách vodní elektrárny, v blízkosti paliv tepelné elektrárny a jaderné elektrárny.
 • Zemědělství – dostatek masa, obilnin, řepy cukrovky, ryb.
 • Doprava – velmi rozvinutá síť, pozemní, říční, letecká. Síť ropovodů, plynovodů, energovodů. Telekomunikace – přenos informací.
 • Služby – většina lidí pracuje ve službách = obchody, bankovnictví, školství, zdravotnictví, kultura.
 • Obyvatelstvo – 700 miliónů lidí
 • Společný původ
 • Různé národy – slovanské (Poláci, Slováci), germánské (Němci, Angličané) a románské (Francouzi, Italové)
 

Pátek 21.12.

20. 12. 2018

Vánoční besídka. 

 

Čtvrtek 20.12.

20. 12. 2018

Vánoční trhy v Jablonci.

 

Středa 19.12.

20. 12. 2018

ČESKÝ JAZYK - Vánoční zpívání.

MATEMATIKA - učebnice druhý díl, strana 3/1,4 ústně, 3/5 do sešitu

PŘÍRODOVĚDA - opakování třídění živých organizmů

 

Úterý 18.12.

18. 12. 2018

MATEMATIKA - učebnice 52/1 a 52/4 do sešitu, opakování, kontrola testu

ČESKÝ JAZYK - učebnice 88+89, ofoceno, nalepit. 90+91 ofoceno, vypracovat

VLASTIVĚDA - učebnice 61+62, zápis

ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ

 • V závislosti na podnebí a podnebných pásech se vytvořily oblasti, kde se vyskytují typické rostliny a živočichové, kterým vyhovují dané podmínky
 1. Polární pustiny a tundry

Tundra – oblast s chladným podnebím, nerostou zde vysoké stromy, rostou zde zakrslé nízké stromy, lišejníky a mechy. Zvířata – sob.

Polární pustina – velmi nízké teploty, není tu souvislý porost.

 1. Lesy

Jehličnaté lesy – jeleni, vlci, medvědi.

Lesy smíšené a listnaté (ČR)

 1. Stepi

Jihovýchod Evropy, méně srážek, málo stromů, roste zde suchomilná tráva, zvíře-sysel.

 1. Subtropická krajina

Rostou zde stálezelené stromy a nízké keře

Pěstují se zde olivovníky, fíkovníky, citroníky, vinná réva, tabák a další teplomilné rostliny

Mnoho druhů hmyzu a ptactva, chov ovcí a koz.

PRACOVNÍ VÝCHOVA -  výzdoba třídy

ČTENÍ - E.Blytonová - Správná pětka

 

Pondělí 17.12.

17. 12. 2018

ČESKÝ JAZYK - opakování, procvičování, pracovní list, dokončení strany 34-35

MATEMATIKA - učebnice strana 57, ofoceno, celé vyplněno

ČTENÍ  - E. Blytonová, Správná pětka

 

Pátek 14.12.

14. 12. 2018

ČESKÝ JAZYK  - diktát, opakování, pracovní list strana 34/tři sloupečky

MATEMATIKA - učebnice strana 56/zopakuj si, ústně, do sešitu geometrie nakreslit krychli, kvádr, trojboký jehlan a čtyřboký jehlan, zapsat počet vrcholů, stěn a hran. 56/3 ústně, 56/5 na čtverečkovaný papír.

PŘÍRODOVĚDA - souhrnné opakování

ČTENÍ  - pohádka, výzdoba třídy

 

Čtvrtek 13.12.

13. 12. 2018

MATEMATIKA -  test, souhrnné opakování

ČESKÝ JAZYK - učebnice 88/4 do sešitu, pracovní list strana 32-33

HV - koledy

VLASTIVĚDA - učebnice 60, zápis

PODNEBÍ A PODNEBNÉ PÁSY

 • Rozlišujeme 4 podnebné pásy = subtropický, tropický, mírný a polární.
 • Nejsevernější část Evropy leží v subpolárním pásu, dlouhá mrazivá zima, krátké chladné léto.
 • Nejjižnější část Evropy leží v subtropickém pásu, mírné deštivé zimy a suchá horká léta.
 • Zbytek Evropy leží v mírném podnebném pásu, střídají se 4 roční období, podnebí není všude stejné, ovlivněno vzdáleností od Atlantského oceánu a rozdílnou nadmořskou výškou.
 • Uvnitř mírného pásu vznikly 3 typy podnebí:
 1. Přímořské (oceánské) – mírné deštivé zimy, nepříliš teplá deštivá léta.
 2. Vnitrozemské (kontinentální) – mrazivé suché zimy, horká léta.
 3. Přechodné -  naše ČR, počasí je v jednotlivých ročních obdobích proměnlivé.
 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

následující »