Jdi na obsah Jdi na menu
 


Probrané učivo

Příspěvky

Čtvrtek 8.11.

8. 11. 2018

ČESKÝ JAZYK -  učebnice 46/3,4 dokončit do sešitu, 47/ofoceno, vypracovat celé. Pracovní list (nový) -první tři sloupečky.

HUDEBNÍ VÝCHOVA - opakování

VLASTIVĚDA - učebnice strana 46+47, zápis

SOUSEDNÍ STÁTY ČESKÉ REPUBLIKY

SLOVENSKÁ  REPUBLIKA (SLOVENSKO)

 • Vznikla 1.ledna 1993
 • Hlavní město: Bratislava
 • Počet obyvatel: 5 miliónů
 • Povrch: pohoří Karpaty, Vysoké Tatry – nejvyšší hora Gerlachovský štít (2655 m.n.m.)
 • Vodstvo: Dunaj, Váh (vodní elektrárny)
 • Zemědělství: pěstují kukuřici, pšenici, ovoce a zeleninu. Chovají ovce a krávy. Hodně lesů-dřevozpracující průmysl.
 • Průmysl: hutnictví a chemický průmysl
 • Člen NATO a EU
 

Středa 7.11.

7. 11. 2018

ČESKÝ JAZYK - test, 46/2,3 ddo sešitu

MATEMATIKA - učebnice strana 32/1 ústně, 32/2 do sešitu, i se zkouškou

PŘÍRODOVĚDA - učebnice strana 30 a 31, přečíst, zápis

STŘÍDÁNÍ ČTYŘ ROČNÍCH OBDOBÍ

 • Země vykonává dva pohyby
 • Otáčí se kolem své osy
 • Obíhá kolem Slunce
 • Otáčení Země kolem své osy způsobuje střídání dne a noci na Zemi.
 • Důsledkem obíhaní Země kolem Slunce a zároveň sklonu zemské osy je střídání ročních období na Zemi.
 • Kolem rovníku je nejteplejší oblast a nejvíce slunečního záření
 • U severního a jižního pólu je nejméně slunečního záření, proto se tam udrží sníh a led po celý rok
 • 21.březen = jarní rovnodennost, noc i den stejně dlouhé
 • 20. – 21. června =letní slunovrat, nejdelší den, nejkratší noc
 • 22. - 23. Září = podzimní rovnodennost, den i noc stejně dlouhé
 • 21. - 22. = zimní slunovrat, nejkratší den, nejdelší noc.

Měsíc planety Země

 • Naše nejbližší kosmické těleso
 • Povrch Měsíce je chladný, nevydává vlastní světlo
 • Je vidět, protože ho osvětluje Slunce
 • Fáze měsíce: dorůstá do úplňku, zvětšuje se a poté couvá do novu, zmenšuje se.
 • Tato celá fáze trvá jeden kalendářní měsíc.
 

Úterý 6.11.

6. 11. 2018

MATEMATIKA - 30/3,4,6,7 do sešitu, výpočet, odpověď. 31/5 do sešitu.

ČESKÝ JAZYK - opakování na test, 45/1 celé ústně

VLASTIVĚDA - učebnice strana 45, z mapy vypsat státy východní Evropy, severní Evropy atd. a jejich hlavní města. Nemusí umět všechny zpaměti, naučit se státy střední Evropy.

PRACOVNÍ VÝCHOVA - podzimní svítilna

ČTENÍ - Správná pětka

 

Pondělí 5.11.

5. 11. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 41 a 42/ tabulka, přečíst, zápis do sešitu.

Přípona -ský

- opsat z tabulky kdy a jak píšu,jen příklady

PŘ) -s+-ský = -ský Brandýs + -ský    brandýský brandýšští

Zapsat: Pozor Čech - český - čeští

- přídavná jména se píší s malým počátečním písmenem

Pozor! Pražský hrad (vlastní jméno)

42/1 a 42/2 do sešitu

MATEMATIKA - 30/5 do sešitu

ČTENÍ - Správná pětka, 6.kapitola. zápis do sešitu čtení

 

Pátek 2.11.

2. 11. 2018

Halloweenský den - opakování.

 

Čtvrtek 1.11.

1. 11. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice 40/přípony, přečíst, 41/1 do sešitu, 41/2 do sešitu (jen ta slova), 41/3 do sešitu.

VLASTIVĚDA - učebnice 43+44, zápis

ČR SOUČÁST SPOLEČENSTVA HOSPODÁŘSKÝ VYSPĚLÝCH STÁTŮ

 • ČR je průmyslově vyspělý stát
 • Významná naleziště černého uhlí, kaolinu a vápence
 • Proslulá výrobou skla, porcelánu a keramiky
 • Dobře se prodává český chmel, pivo a osobní automobily
 • Pro hospodářství je důležité lázeňství a cestovní ruch
 • Musíme dovážet ropu, zemní plyn a suroviny pro chemický průmysl
 • Máme vhodné podmínky pro zemědělství
 • Jsme součástí Evropské unie (společenství evropských států)
 • Od 1.května 2004
 • Jednotná měna: euro
 • Vlajka: nakresli
 • Sídlo EU v Belgii – Brusel
 • OSN (organizace spojených národů) – dbá na zajištění míru
 • Rada bezpečnosti – zachování míru na Zemi
 • Mezinárodní soudní dvůr v Haagu – řeší spory mezi představiteli zemí
 • UNESCO – podporuje vzdělání a chrání památky
 • Dětský fond UNICEF – organizuje a financuje pomoc dětem
 • Severoatlantická aliance NATO – společenství států, snaží se udržet mír a bezpečnost

 

 

Středa 31.10.

31. 10. 2018

ČESKÝ JAZYK - opakování, vzory, vyjmenovaná slova, psaní s-,z-. Učebnice 39/zopakujte si, přečíst, 40/4 do sešitu.

MATEMATIKA - učebnice 28/8 ústně, 30/2 do sešitu.

PŘÍRODOVĚDA - učebnice strana 28+289, přečíst, zápis

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Merkur – nejblíže Slunci, vysoké teploty, povrch tvoří krátery.

 

Venuše – viditelná ze Země, říká se jí Jitřenka nebo Večernice.

 

Mars – rudá planeta, měli by v budoucnu přistát lidé.

Jupiter – největší

 

Saturn – má soustavu prstenců

 

Uran – zelenomodrá planeta

 

Neptun – nejmenší

 

 

 

ZEMĚ

 • Vznikla před 4 miliardami let z oblaku prachu a plynu
 • Povrch tvoří pevniny a oceány
 • Země je jednou z 8 planet sluneční soustavy-
 • Vhodné podmínky pro život: teploty jsou akorát, sluneční světlo, vhodné složení atmosféry, voda v kapalném skupenství, pohyby Země umožňují střídání dne a noci i ročních období.

Pohyby Země

 • Země se točí kolem Slunce
 • Země se otáčí kolem své osy
 • Jedna otočka kolem osy trvá 24 hodin (střídání dne a noci, osvětlená část den, neosvětlená noc)
 • Otočení Měsíce kolem Země trvá 29 a půl dne, měsíční fáze.
 • 1 rok je doba oběhu Země kolem Slunce, je to 365 a čtvrt dne, střídání ročních období.
 

Čtvrtek 25.10.

25. 10. 2018

MATEMATIKA - učebnice strana 29/1,2 do sešitu geometrie

HUDEBNÍ VÝCHOVA - Johann Sebastian Bach -zápis

Johann Sebastian Bach

- německý skladatel

- žil v 17.století

- období baroko

- skládal pro orchestr a pro varhany, také pro klavír

 

Klavír: Temperovaný klavír

 

Orchestr: Braniborské koncerty

 

Varhany: Umění fugy, Toccata a fuga d moll

 

 

 

Středa 24.10.

24. 10. 2018

Tvorba artefaktu do časové schránky, projektové úkoly ke 100.výročí republiky. 

 

Úterý 23.10.

23. 10. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 39/1 ústně, 39/2,3 do sešitu

MATEMATIKA - učebnice 28/1,2,3,4,5 do sešitu

VLASTIVĚDA - projekt ke 100.výročí republiky

PRACOVNÍ VÝCHOVA - projekt ke 100.výročí republiky

ČTENÍ - projekt ke 100.výročí republiky

 

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

následující »