Jdi na obsah Jdi na menu
 


Probrané učivo

Příspěvky

Čtvrtek 13.9.

13. 9. 2018

MATEMATIKA - učebnice 8/3 do sešitu, 8/4,5,6 do sešitu, zápis, výpočet, odpověď.

ČESKÝ JAZYK - pracovní list, první tři sloupečky začínající od rozzlobený děda, učebnice strana 10/17a,b ústně, 11/18 do sešitu.

HUDEBNÍ VÝCHOVA - noty, pomocné linky, zápis not c1 až c2, poté c2 až a2, f až c1.

VLASTIVĚDA - skupinová práce, zpracování krajů.

 

Středa 12.9.

12. 9. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice10/15 ústně, 10/16 do sešitu

MATEMATIKA - učebnice 5/8 do sešitu, 7/5 do sešitu

PŘÍRODOVĚDA - učebnice strana 10, skupinová práce

 

Úterý 11.9.

11. 9. 2018

MATEMATIKA - učebnice strana 5/2 do sešitu, 5/3 a 5/4 ústně, 5/6,7 do sešitu

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 9/12 do sešitu, 9/14 do sešitu

VLASTIVĚDA - učebnice strana 7, zápis

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

  • SAMOSTATNÝ KRAJ
  • VELKÝ VÝZNAM MÁ CESTOVNÍ RUCH, POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL A STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL
  • VÝZNAMNÉ PAMÁTKY: Pražský hrad, Hradčany, chrám Svatého Víta, Karlův most, Staroměstská radnice, Židovské město.
 

Pátek 7.9.

7. 9. 2018

ČESKÝ JAZYK - pracovní list, 3 sloupce na roz-, bez-, vz, z s,  Sloh - volné psaní do sešitu na téma Moje prázdniny. 

MATEMATIKA - učebnice strana 6, zopakovat a narýsovat základní geometrické útvary, 6/1 a 6/2 do sešitu

PŘÍRODOVĚDA - učebnice strana 8 a 9, přečíst, 1.zápis - modrý rámeček na straně 8, 2.zápis:

PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI

  1. VZDUCH – DÝCHÁNÍ, VDECHUJEME VZDUCH S  KYSLÍKEM, VYDECHUJEME VZDUCH S OXIDEM UHLIČITÝM
  2. VODA – ROSTLINY I ŽIVOČICHOVÉ JI POTŘEBUJÍ K VÝVOJI
  3. ŽIVINY – ROSTLINY JE KOŘENY PŘIJÍMAJÍ Z PŮDY, ŽIVOČOCHOVÉ JE PŘIJÍMAJÍ V POTRAVĚ, MASOŽRAVCI A VŠEŽRAVCI SE ŽIVÍ ŽIVOČICHY, UHYNULÁ TĚLA SE ROZKLÁDAJÍ = VZNIKÁ HUMUS, TEN JE ZÁSOBÁRNOU ŽIVIN PRO ROSTLINY. TENTO KOLOBĚH SE OPAKUJE
  4. TEPLO A SVĚTLO ZE SLUNCE – UDRŽUJE TEPLOTU TAK AKORÁT.

 

ČTENÍ - Správná pětka

 

 

Čtvrtek 6.9.

6. 9. 2018

MATEMATIKA - učebnice 4/1a,b,c do sešitu 4/2 a,b,c ústně, 4/5 do sešitu

ČESKÝ JAZYK  - pracovní list, první tři sloupečky, učebnice 8/4,5 do sešitu

HV - zadání referátu, opakování not - celá, půlová, čtvrťová, osminová 

VL  - Hra na cestovní kancelář, výběr dovolené po Čechách

 

Středa 5.9.

5. 9. 2018

ČESKÝ JAZYK - opakování vzorů, učebnice strana 7/přečíst, učebnice strana 8/2,3 ústně

MATEMATIKA - opakování sčítání a odčítánío zpaměti, násobení a dělení zpaměti, učebnice strana 3/1 do sešitu, 3/2 ústně, 3/8 do sešitu

PŘÍRODOVĚDA - opakování, učebnice strana 6+7