Jdi na obsah Jdi na menu
 


Probrané učivo

Příspěvky

Středa 31.10.

31. 10. 2018

ČESKÝ JAZYK - opakování, vzory, vyjmenovaná slova, psaní s-,z-. Učebnice 39/zopakujte si, přečíst, 40/4 do sešitu.

MATEMATIKA - učebnice 28/8 ústně, 30/2 do sešitu.

PŘÍRODOVĚDA - učebnice strana 28+289, přečíst, zápis

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Merkur – nejblíže Slunci, vysoké teploty, povrch tvoří krátery.

 

Venuše – viditelná ze Země, říká se jí Jitřenka nebo Večernice.

 

Mars – rudá planeta, měli by v budoucnu přistát lidé.

Jupiter – největší

 

Saturn – má soustavu prstenců

 

Uran – zelenomodrá planeta

 

Neptun – nejmenší

 

 

 

ZEMĚ

 • Vznikla před 4 miliardami let z oblaku prachu a plynu
 • Povrch tvoří pevniny a oceány
 • Země je jednou z 8 planet sluneční soustavy-
 • Vhodné podmínky pro život: teploty jsou akorát, sluneční světlo, vhodné složení atmosféry, voda v kapalném skupenství, pohyby Země umožňují střídání dne a noci i ročních období.

Pohyby Země

 • Země se točí kolem Slunce
 • Země se otáčí kolem své osy
 • Jedna otočka kolem osy trvá 24 hodin (střídání dne a noci, osvětlená část den, neosvětlená noc)
 • Otočení Měsíce kolem Země trvá 29 a půl dne, měsíční fáze.
 • 1 rok je doba oběhu Země kolem Slunce, je to 365 a čtvrt dne, střídání ročních období.
 

Čtvrtek 25.10.

25. 10. 2018

MATEMATIKA - učebnice strana 29/1,2 do sešitu geometrie

HUDEBNÍ VÝCHOVA - Johann Sebastian Bach -zápis

Johann Sebastian Bach

- německý skladatel

- žil v 17.století

- období baroko

- skládal pro orchestr a pro varhany, také pro klavír

 

Klavír: Temperovaný klavír

 

Orchestr: Braniborské koncerty

 

Varhany: Umění fugy, Toccata a fuga d moll

 

 

 

Středa 24.10.

24. 10. 2018

Tvorba artefaktu do časové schránky, projektové úkoly ke 100.výročí republiky. 

 

Úterý 23.10.

23. 10. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 39/1 ústně, 39/2,3 do sešitu

MATEMATIKA - učebnice 28/1,2,3,4,5 do sešitu

VLASTIVĚDA - projekt ke 100.výročí republiky

PRACOVNÍ VÝCHOVA - projekt ke 100.výročí republiky

ČTENÍ - projekt ke 100.výročí republiky

 

 

Pondělí 22.10.

22. 10. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 38/2 ústně, 38/3 do sešitu

MATEMATIKA - učebnice 26/3,4 do sešitu, 27/1a,b,c do sešitu, 27/7,8 výpočet, odpověď, do sešitu

ČTENÍ - Záhada hlavolamu

 

Pátek 19.10.

19. 10. 2018

ČESKÝ JAZYK - dokončení pracovního listu, strana 7, dva sloupečky, sloh - vyprávění Můj den v Praze

MATEMATIKA - 22/pod růžovým rámečkem opsat věty Úhlopříčky čtverce-----

22/3,4,5 ústně, 22/6,7 do sešitu, 23/1 do sešitu celé, 23/3 do sešitu, opsat i zápis

PŘÍRODOVĚDA - učebnice strana 27

GALAXIE

 • Slunce a ostatní hvězdy i naše planeta jsou součástí vesmíru
 • Vzájemně na sebe působí gravitačními silami
 • Hvězdy jsou seskupeny do velkých skupin = galaxie
 • Naše galaxie, kde se nachází sluneční soustava, se nazývá Galaxie

 

SLUNEČNÍ SOUSTAVA

 • Slunce, planety a jejich měsíce tvoří sluneční soustavu
 • V jejím středu je Slunce
 • To u sebe gravitační silou drží další tělesa
 • Sluneční soustavu tvoří:
 • Slunce
 • Planety se svými měsíci
 • Planetky
 • Komety
 • Meteorická tělesa, prach, plyn

PLANETY

 • Kolem Slunce obíhá 8 planet
 • Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun

Nakresli si obrázek z učebnice strana 27 sluneční soustavu.

ČTENÍ - Záhada hlavolamu

 

Čtvrtek 18.10.

18. 10. 2018

ČESKÝ JAZYK - pracovní list, strana 6/4 sloupečky

HUDEBNÍ VÝCHOVA - zápis, opíše si

VLASTIVĚDA - kvíz o Praze

 

Středa 17.10.

17. 10. 2018

ČESKÝ JAZYK - 36/2a ústně nahoře, 36/Psani předložek, přečíst, opsat tučně vytištěné věty do sešitu Čj - Předložka s, se.....Předložka z, ze...... 36/2a dole. do sešitu. Zápis do sešitu 37/oranžový rámeček.

MATEMATIKA - 26/1 do sešitu, 26/2 ústně, 26/7 do sešitu.

PŘÍRODOVĚDA - učebnice 25+26, zápis

ČLOVĚK A VESMÍR

Slunce – zdroj tepla a světla, základní podmínky života na Zemi

 • Slunce je hvězda
 • Nejblíže  k nám, nejjasnější

Souhvězdí – skupiny hvězd

 • Nejznámější je Malý a Velký vůz, u nás viditelné po celý rok
 • Součástí Malého vozu je hvězda Polárka
 

Úterý 16.10.

17. 10. 2018

EXKURZE PRAHA

 

Pondělí 15.10.

15. 10. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice 35/pamatujte si, přečíst. 35/13 do sešitu. 35/Zopakujte si - přečíst, 35/1 do sešitu.

MATEMATIKA - 25/1 ústně, 25/2,3,4,6 do sešitu

ČTENÍ - Legendy staré Prahy