Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Pátek 4.1.

3. 1. 2019

MATEMATIKA - nebude geometrie, pokračujeme v druhém dílu učebnice.

 

Domácí úkol na úterý 8.1.

3. 1. 2019

VLASTIVĚDA - přinést si fotografie, pohledy, upomínkové předměty z cestování do zahraničí po Evropě.

 

Čtvrtek 3.1.

3. 1. 2019

MATEMATIKA - učebnice 4/1,4,5 do sešitu

ČESKÝ JAZYK - učebnice 93/4,5 ústně, 93/6 do sešitu slohu, 94+95 ústně.

HUDEBNÍ VÝCHOVA - opakování not, pomlk, písniček

VLASTIVĚDA - učebnice strana 63, zápis.

HOSPODÁŘSTVÍ

 • Země Evropy jsou hospodářsky vyspělé
 • Průmysl: těžba černého a hnědého uhlí, železné rudy a uranové rudy, ostatní suroviny dováží, lesy poskytují dřevo, na horských řekách vodní elektrárny, v blízkosti paliv tepelné elektrárny a jaderné elektrárny.
 • Zemědělství – dostatek masa, obilnin, řepy cukrovky, ryb.
 • Doprava – velmi rozvinutá síť, pozemní, říční, letecká. Síť ropovodů, plynovodů, energovodů. Telekomunikace – přenos informací.
 • Služby – většina lidí pracuje ve službách = obchody, bankovnictví, školství, zdravotnictví, kultura.
 • Obyvatelstvo – 700 miliónů lidí
 • Společný původ
 • Různé národy – slovanské (Poláci, Slováci), germánské (Němci, Angličané) a románské (Francouzi, Italové)
 

Pátek 4.1.

4. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK - učebnice 95/1a,b,c ústně, 96/2 ústně, 97/4 skupinová práce

MATEMATIKA - učebnice 5/1a,b do sešitu, 5/6,7 do sešitu

PŘÍRODOVĚDA - učebnice strana 49, zápis

 1. BAKTERIE A SINICE
 • Pouhým okem neviditelné mikroorganizmy
 1. HOUBY
 • Neobsahují zelené barvivo (chlorofyl)
 • Vyživují se z různých zbytků v půdě
 • Nepohybují se z místa na místo
 • Dělíme je na: JEDLÉ (hřib smrkový, hřib hnědý), NEJEDLÉ (hřib žlučník), JEDOVATÉ (muchomůrka zelená, muchomůrka červená).
 1. ROSTLINY
 • Obsahují zelené barvivo (chlorofyl)
 • Nepohybují se z místa na místo
 • Dělíme je podle způsobu rozmnožování na 1. Kvetoucí a na 2. Nekvetoucí.
 • 1. Kvetoucí (semenné) –rozmnožují se semeny. Dělíme je na a)byliny a b)dřeviny. Podle uložení semen je dělíme na a)nahosemenné, b)krytosemenné.
 • 2.Nekvetoucí (výtrusné) – rozmnožují se výtrusy.

ČTENÍ - Správná pětka

 

Domácí úkol na pondělí 7.1.

4. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK - pracovní list (okopírováno učebnice), strana 97/4a,b

 

Pondělí 7.1.

7. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK -  učebnice 98/ celé do sešitu

MATEMATIKA - učebnice 6/1,2,3 do sešitu

ČTENÍ - Správná pětka, dočteno

 

Domácí úkol na úterý 8.1. (2)

7. 1. 2019

MATEMATIKA - učebnice strana 7/1 do domácího sešitu, výpočet, zkouška.

 

Úterý 8.1.

8. 1. 2019

MATEMATIKA - učebnice 7/4 do sešitu

ČESKÝ JAZYK  -opakování

VLASTIVĚDA + PRACOVNÍ ČINNOSTI - Cestování po Evropě

ČTENÍ - čítanka, práce s textem.

 

 

Pololetní testy

8. 1. 2019

HUDEBNÍ VÝCHOVA - 10.1.

ČESKÝ JAZYK - 14.1.

VLASTIVĚDA - 15.1.

PŘÍRODOVĚDA - 16.1.

MATEMATIKA - 17.1.

 

Středa 9.1.

9. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK - učebnice 99/1 přečíst, a,b,c,d ústně, 100/2 na fólie, 100+101, do sešitu nadpis přídavná jména, nalepit ofocené oranžové rámečky

MATEMATIKA - učebnice 7/2,3 zápis, výpočet, odpověď. 7/5,6 výpočet odpověď, 9/1 do sešitu

PŘÍRODOVĚDA - dokončení matematiky, řešení Abecedy peněz

 

Čtvrtek 10.1.

10. 1. 2019

MATEMATIKA - test, učebnice strana 9/2 do sešitu

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 101/rámečky, pročíst, vysvětlit, 101/3 ústně, 101/4,5 ústně.

VLASTIVĚDA - Cestování po Evropě, zápis (napsáno na PC, nalepit)

CESTUJEME PO EVROPĚ

Přímořská letoviska

Jaderské moře – Chorvatsko, Itálie

Středozemní moře – Řecko, Itálie, Francie, Španělsko

Egejské a Černé moře – Řecko, Turecko, Bulharsko, Rumunsko

Kulturní památky evropských zemí

Památkově významná města

Střední Evropa -Praha, Vídeň, Krakov,

Západní Evropa - Londýn, Paříž.

Jižní Evropa – Itálie - Řím (Koloseum), Řecko – Athény (chrám  Akropolis)

Jihovýchodní Evropa – Turecko, Rusko

Velká Británie – Londýn

 • Rozkládá se spolu s Irskem na Britských ostrovech
 • Čtyři země: Anglie, Wales, Skotsko, Severní Irsko
 • Oficiální název: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
 • Království, v čele stojí královna Alžběta
 • 63 miliónů obyvatel

Francie – Paříž

 • Republika
 • 65miliónů obyvatel
 • Mnoho historických památek, muzea, galerie

HORY A OBLASTI S NEPORUŠENOU PŘÍRODOU

Horské oblasti – Alpy a Karpaty

Oblasti s neporušenou přírodou  - Norsko, Švédsko, Finsko, Island (tundry, ledovce, fjordy), na Islandu vodopády s horskými prameny, gejzíry.

HUDEBNÍ VÝCHOVA - test, Jakub Jan Šimon Ryba, zápis

JAKUB JAN ŠIMON RYBA

 • Český skladatel

 • Žil na přelomu 18/19 století

 • Období klasicismu

 • Učitel

 • Hrál na housle a klavír

 • Složil Českou mši vánoční

 

Pololetní testy - zadání

11. 1. 2019

ČJ – pololetní práce

Slovní druhy, vyjmenovaná slova, podstatná jména – pád, číslo, rod (životnost), vzory podstatných jmen.

 

VL – pololetní práce

Evropa – poloha, povrch, vodstvo, podnebí, rostliny a živočichové, hospodářství, obyvatelstvo, cestujeme

 

PŘ- pololetní práce

 učebnice strana 35-44, podnebné pásy, život v podnebných pásech, život v oceánech a mořích, přizpůsobivost rostlin a živočichů, význam botanických a zoolog. zahrad, ČR-oblast mírnéh. podnebného pásu

 

M – pololetní práce

 sčítání, odčítaní (zpaměti a písemné), násobení  a dělení (zpaměti, písemné), římské číslice, zlomky (zlevněno o čtvrtinu, zlevněno na čtvrtinu), slovní úlohy

 

Pondělí 14.1.

11. 1. 2019

V pondělí si vezmi ČJ a M, test z ČJ budeme psát 4 hodinu, protože před tím budeme mít seminář s paní Večeřovou z České spořitelny - Abeceda peněz. 

 

Pátek 11.1.

11. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK -  102/6a ústně, 102/7a do sešitu.

MATEMATIKA - do sešitu geometrie opsat ze strany 8/Jednotky obsahu. 8/2a do sešitu, 8/3,4 ústně, 8/5,6 do sešitu, náčrt, rýsování

PŘÍRODOVĚDA - opakování na test

ČTENÍ - Abeceda peněz

 

ŠKOLNÍ VÝLET 2019

11. 1. 2019

Dobrý den,

předběžně máme zamluvené ubytování ve Špindlerově Mlýně a to v termínu od pátku 31.5 do neděle 2.6.. Tento termín je již závazný. Budou to tedy 3 dny a 2 noci. Prozatím jednám o ceně, nyní mi nabídli cenu za osobu na noc/plná penza 590Kč, tudíž celková cena jen za ubytování by byla 1180, plus 12Kč poplatek městu. Uvidíme, jestli ještě sníží či ne. 

Ráda bych se vešla do maximální ceny 1 600Kč na dítě s tím, že také uvidíme, kolik vybereme na Abecedě peněz. 

Prosím o zapsání do úkoláčku, kdo předběžně ví, zda pojede či nepojede.

Předem děkuji a přeji hezký víkend. 

 

Wlčková T.

 

Pondělí 14.1.

14. 1. 2019

MATEMATIKA - učebnice 9/3,4 zápis, výpočet, odpověď do sešitu, 9/5 do sešitu, 9/8 do sešitu

ČESKÝ JAZYK - pololetní práce

 

Kino 31.1.

16. 1. 2019

Ve čtvrtek 31.1. půjdeme do kina - Cesta za králem trollů, cena 50Kč. Prosím o zaplacení do středy 30.1. Děkuji. 

 

Čtvrtek 17.1.

18. 1. 2019

Test z M - skoro dvě hodiny

Souhrnné opakování

Tvorba výrobků na jarmark

 

Pátek 18.1.

18. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK - učebnice 104/3 do sešitu, jen slova, kde doplňuji. 104/Pamatujte si - nalepit, 105/4 do sešitu, 105/Tabulka nalepit.

MATEMATIKA - do sešitu geometrie

1) Čtverec ABCD a=5cm

2) obdélník KLMN KL=6cm, LM=3cm.

3)Trojúhelník ABC a=4cm

4)Trojúhelník OPX o=3cm, p=3cm, x = 2cm

5) Pravoúhlý trojúhelník TUV, TU a TV odvěsny, TU = 4cm, TV = 6cm

 

 

Pondělí 21.1.

21. 1. 2019

ČESKÝ JAZYK -  105/projet ústně tabulku, 105/1a ústně, 105/1b do sešitu a připsat vhodné podstatné jméno, 106/2a ústně, 106/2b do sešitu.

ČJ - DÚ . 106/4 ofoceno, nalepit do sešitu a vypracovat.

MATEMATIKA - 11/1 ústně, 10/4 do sešitu (výpočet, odpověď), 11/2 a 11/3 do sešitu, výpočet, odpověď. 11/4 jen výpočet do sešitu, 11/5 výpočet a odpověď. 

ČTENÍ  - čítanka strana 61-63

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky