Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Pátek 1.3.

1. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK - učebnice 143/2,3 do sešitu, 144/tabulka, ofoceno, vyplnit

MATEMATIKA - učebnice 30/3 do sešitu, 31/1,2,3,4 do sešitu

PŘÍRODOVĚDA +ČTENÍ - abeceda peněz. 

 

Středa 13.3.

13. 3. 2019

Český jazyk - dokončení skupinové práce, strana 147/2 c,d

MATEMATIKA - opakování

PŘÍRODOVĚDA - učebnice 56, nalepit obrázek kostry, popsat

 

Čtvrtek 14.3.

14. 3. 2019

Český jazyk - opakování

Matematika - abeceda peněz

Vlastivěda - test

Hudební výchova - opakování hymny

 

Pátek 15.3.

15. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK - velký opakovací test

MATEMATIKA - test, učebnice 38/1 do sešitu, opsat také růžový rámeček

PŘÍRODOVĚDA - Abeceda peněz

ČTENÍ  - Abeceda peněz

 

Pondělí 18.3.

18. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK - opakování sloves

MATEMATIKA - desetinná číslo - učebnice 34/zopakuj si, do sešitu

ČTENÍ - Bráškové - příběhy dvou malých vlků.

 

Úterý 19.3.

19. 3. 2019

MATEMATIKA - učebnice strana 34/1,2,4,5 do sešitu 34/3 ústně

ČESKÝ JAZYK - 147/4 do sešitu vypsat slovesa a určit osobu, číslo, čas a způsob. 148/1přečíst, 149/tabulka, nalepit

VLASTIVĚDA - učebnice strana 12, přečíst, zápis

2. ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ

- 17. STOLETÍ A PRVNÍ POLOVINA 18.STOLETÍ

-NADVLÁDA KATOLICKÉHO VYZNANÍ

BAROKNÍ STAVITELSTVÍ

 • CÍRKEVNÍ STAVBY (KOSTELY, KAPLE, CHRÁMY A KLÁŠTERY)
 • STAVBY ZDOBENY SOCHAŘSKÝMI A MALÍŘSKÝMI DÍLY
 • NA NÁMĚSTÍ STAVĚNY MOROVÉ SLOUPY
 • PŘED KOSTELY A U CEST SOCHY SVATÝCH
 • NÁSTĚNNÉ NEBO STROPNÍ MALBY = FRESKY

 

TYPICKÉ ZNAKY BAROKNÍCH STAVEB A SOCHAŘSKÝCH DĚL:

 • MNOŽSTVÍ OZDOB
 • MRAMOR, NÁSTĚNNÉ MALBY, SOCHY (ANDĚLÍČCI)
 • SOCHY – MUČEDNÍCI (LIDÉ, KTEŘÍ UMŘELI PRO VÍRU)

 

 

Divadlo AJ

19. 3. 2019

Zítra jdeme na anglické divadelní představení do Eurocentra, cena 70Kč, již vybráno.

S sebou: AJ, PŘ a věci na VV.

 

Středa 20.3.

20. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK + MATEMATIKA - anglické divadlo

PŘÍRODOVĚDA - učebnice strana 57, zápis

SVALOVÁ SOUSTAVA

 • Je tvořena svaly
 • Svaly se při pohybu zkracují nebo natahují a tím umožňují pohyb
 • Většinu svalů ovládáme svou vůli
 • Uvnitř těla máme svaly, které vůlí neovládáme – srdeční sval
 • Svaly jsou ke kostře připojeny šlachami
 • Ke správnému vývoji svalů pomáhá pestrá strava, tělesná práce a sport
 • Při činnosti vyvíjíme určitou sílu, tuto sílu vyvíjejí lidské svaly
 • Jednotkou síly je 1 newton (1N)
 • Sílu lze změřit siloměrem
 

Čtvrtek 21.3.

21. 3. 2019

MATEMATIKA - učebnice 35/6 do sešitu, 35/8,9 ústně, 35/12 do sešitu.

ČESKÝ JAZYK -  učebnice 149/3 a 4 do sešitu

VLASTIVĚDA +HV - dokončení abecedy peněz

 

Pátek 22.3.

22. 3. 2019

 

Pondělí 25.3.

25. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK  - učebnice 150+151, přečíst tabulku, ofocenou tabulku nalepit, 151/1 do sešitu vypsat slovesa v budoucím čase, 151/2 vypsat slovesa do sešitu a určit osobu, číslo a čas.

MATEMATIKA - Klokánek

ČTENÍ - dokončení Abecedy peněz

 

Konec školního roku

25. 3. 2019

Vážení a milí rodiče, z důvodu rekonstrukce školy bude letošní školní rok končit o týden dříve, vysvědčení bude předáno 21.6.

Z tohoto důvodu bude i další školní rok začínat o 14 dnů později. Veškeré bližší informace se dozvíte na třídních schůzkách, které se konají za 14 dnů ve čtvrtek 11.4.

 

 

Třídní schůzky

25. 3. 2019

Vážení a milí rodiče. 

Ve čtvrtek 11.4. od 16:00 se konají společné třídní schůzky. Prosím o co největší Vaši účast, budeme probírat konec školního roku a začátek školního roku, výlet a podobně. Kdo by nemohl přijít, prosím o domluvení náhradního termínu. Předem děkuji a budu se těšit na viděnou. 

Wlčková T. 

 

Úterý 26.3.

26. 3. 2019

MATEMATIKA - učebnice 36/2,5 do sešitu

ČESKÝ JAZYK - 151/2 dokončení, 152/4 a 152/3 do sešitu

VLASTIVĚDA - učebniceč strana 13, zápis

HUDBA

 • Církev na lidi působila skrze hudbu
 • V kostelech se hrály varhanní skladby
 • Vznikaly první kapely a vznikala opera

PROCESÍ A POUTĚ

 • Církev pořádala církevní slavnosti = procesí a poutě, snažila se získat věřící.
 • Poutní místa – Svatá Hora u Příbrami, Stará Boleslav, Svatý Kopeček u Olomouce.
 

Středa 27.3.

27. 3. 2019

Dokončení jarmarku, úklid. Shrnutí :-)

 

Čtvrtek 28.3.

28. 3. 2019

MATEMATIKA - 37/přečíst připomeň si, 37/7 ústně, 37/8 do sešitu.

ČESKÝ JAZYK - 152/1 přečíst, 152-153/1a,b,c,d  ústně, 153/tabulka nalepit do sešitu, 153/2 do sešitu. ČJ- DÚ 154/3 do domácího sešitu

HUDEBNÍ VÝCHOVA - B. Smetana, zápis, za domácí úkol si poslechnout ukázky na youtube.com z cyklu Má vlast.

Bedřich Smetana

 • Český hudební skladatel
 • Žil v 19. Století
 • Období romantismu
 • V 50ti letech ohluchl, přesto složil dílo Má Vlast

Jeho tvorba:

Opery – Prodaná nevěsta, Braniboři v Čechách

Cyklus symfonických básní – Má vlast ( Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník)

VLASTIVĚDA - speciální pedagog, dotazníky

 

Pátek 29.3.

29. 3. 2019

ČESKÝ JAZYK - diktát, kontrola DÚ, pozor správně ses a sis. 154/rozkazovací způsob jako nadpis do sešitu a nalepit tabulku, 154/1 ústně. Domácí úkol - pracovní list strana 55 celá

MATEMATIKA - učebnice 39/1 do sešitu celé i s růžovým rámečkem, 39/2 ústně, 39/3,4,5,6 do sešitu. Kdo nestihl, také dodělá jako domácí úkol na příští pátek.

PŘÍRODOVĚDA  - učebnice str.58, zápis, nalepit obrázek dýchací soustavy.

DÝCHACÍ SOUSTAVA

 • Tvoří ji dutina nosní, nosohltan, hrtan, průdušnice, průdušky, plíce.
 • Dýcháme ústy nebo nosem
 • Zdravější je nosem, vzduch se pročistí a oteplí
 • Vzduch dále proudí nosohltanem, postupuje hrtanem do průdušnice, ta se větví do dvou průdušek a těmi vzduch vstupuje do plic
 • Dutina nosní a nosohltan jsou propojeny s okolním prostředím, bývají napadeny viry a bakteriemi (rýma, kašel, angína, chřipka)
 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky