Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Pondělí 4.2.

4. 2. 2019

ČESKÝ JAZYK - opakování přídavných jmen, test

MATEMATIKA - pracovní list, celý vypracovat

 

Úterý 5.2.

5. 2. 2019

MATEMATIKA - 14/4,5,6,7,10 do sešitu

ČESKÝ JAZYK - učebnice 119-120/1 přečíst, 120/a ústně, 120-121 tabulka nalepit.

VLASTIVĚDA - učebnice strana 6, zápis

ROZKVĚT ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ, VLÁDA PŘEMYSLOV -SKÝCH KRÁLŮ

 • 13.století n.l., rozkvět
 • Z knížat se stávají králové
 • Největší rozmach za vlády Přemysla Otakara II.n (král železný a zlatý)
 • Jeho vnuk Václav III zavražděn roku 1306 v Olomouci (rod Přemyslovců vymřel po meči)

VLÁDA LUCEMBURKŮ, KAREL IV.

 • Karel IV, císař
 • Nechal postavit: Karlův most, Karlštejn, Nové město pražské, Karlova univerzita

HUSITSKÉ VÁLKY

 •  Po smrti Karla IV, velké rozpory v církvi (prodávání odpustků)
 • Proti tomu vystupoval Jan Hus
 • Byl upálen 6.července 1415
 • Po jeho smrti vypukly husitské války
 • Papež vyslal proti husitům tzv.křižácké výpravy
 • V čele husitů stál Jan Žižka z Trocnova
 • Rozpor mezi samotnými husity vyvrcholil ve vzájemnou bitvu a rozpad hnutí.
 • Moc katolické církve se upevnila
 

Středa 6.2.

6. 2. 2019

ČESKÝ JAZYK - učebnice 121/2 do sešitu, 121/3 do sešitu vypsat do tří sloupečků, 121/4 ústně. 

MATEMATIKA - učebnice 17/1,2,5 ústně, 17/9 do sešitu

 

Čtvrtek 7.2.

7. 2. 2019

MATEMATIKA - učebnice 18/1,2,3,4, 8 do školního sešitu 18/9 DÚ do domácího sešitu

ČESKÝ JAZYK - učebnice 122/opsat tabulku, projít, vysvětlit, zapamatovat. 

 

Pátek 8.2.

8. 2. 2019

ČESKÝ JAZYK - učebnice 123/1 ústně, 123/2 ústně, do sešitu nalepit okopírované Pamatujte si, ze strany 122 a 123. 123/3 do sešitu.

MATEMATIKA - učebnice 19/1,2,3,4,5 do sešitu geometrie, v pondělí budeme v geometrii pokračovat!

PŘÍRODOVĚDA - učebnice 49-50-51, zápis

VÝZNAM ROSTLI

 • Hlavním zdrojem kyslíku na zemi

Výživa rostlin a uvolňování kyslíku

 • Z vody, oxidu uhličitého a za pomoci slunečního záření si rostliny tvoří živiny
 • Tomuto procesu se říká fotosyntéza
 • Při fotosyntéze rostliny spotřebovávají oxid uhličitý a uvolňují kyslík
 • Fotosyntéza probíhá v zelených částech rostliny, obsahují chlorofyl.

4) ŽIVOČICHOVÉ

- živí se jinými živými organizmy (rostliny nebo živočichové)

- jsou schopni se pohybovat z místa na místo

- dělíme na dvě skupiny: Obratlovci a Bezobratlí

A) OBRATLOVCI – mají kostru, páteř je složená z obratlů.

a) Ryby – žijí ve vodě, mají šupiny a dýchají žábrami

- kapr obecný, štika obecná, pstruh obecný

b) Obojživelníci – žijí na souši, dýchají plícemi, ale vajíčka kladou do vody a larvy (pulci) žijí ve vodě a dýchají žábrami-

- skokan skřehotavý, ropucha krátkonohá, čolek obecný

c) Plazi – dýchají plícemi, mají šupiny

- zmije obecná, užovka obojková, ještěrka obecná

d) Ptáci – mají peří, křídla, zobák a dýchají plícemi

- káně lesní, bažant obecný, kos černý

e) Savci – člověk, sají mateřské mléko, dýchají plícemi

- pes, zajíc polní

B) Bezobratlí

- nemají kostru složenou z kostí a nemají páteř

- mají svaly a tělní obaly

- Nejpočetnější třídou je hmyz

(motýli, brouci, blanokřídlí, dvoukřídlí, vážky)

ČTENÍ - básnička

 

Pondělí 11.2.

11. 2. 2019

ČESKÝ JAZYK -  124/Pamatujte si, přečíst, 124/4a do sešitu, 124/5 do sešitu. 

MATEMATIKA -  19/6,738 do sešitu geometrie

 

Pracovní neschopnost

11. 2. 2019

Dobrý den, od zítřka jsem v pracovní neschopnosti. Bohužel nebudu tedy doplňovat probrané učivo. Prosím tedy marody o to, aby se popřípadě spojili s kamarády a látku si doplnili od kamarádů, nebo až dorazí do školy. Děkuji za pochopení a přeji hezký den. TW

 

Pondělí 18.2.

18. 2. 2019

ČESKÝ JAZYK - pracovní list, koncovky přídavných jmen, strana 45, dokončit. Učebnice strana 132/ofoceno, doplnit.

MATEMATIKA - učebnice 23/1 ústně, 23/2 a 8 do sešitu, 23/9,10 do sešitu, výpočet, odpověď.

ČTENÍ - Abeceda peněz.

 

Úterý 19.2.

19. 2. 2019

MATEMATIKA - učebnice 23/3 ústně, 24/1 do sešitu, 24/7 do sešitu, 24/2 do sešitu

ČESKÝ JAZYK - listování

VLASTIVĚDA - učebnice strana 9/přečíst, zápis

 1. DOBA POBĚLOHORSKÁ

Bitva na Bílé hoře

 • Na trůně Habsburkové
 • Podporovali katolické kněze, ostatní církve neuznávali
 • To se nelíbilo české šlechtě
 • 8.listopadu 1620 došlo k bitvě na Bílé hoře
 • Habsburkové zvítězili
 • Katolické náboženství se stalo jediným povoleným náboženstvím
 • 21.června 1621 popraveno 27 vůdců odboje na Staroměstském náměstí
 • Českým povstání začaly náboženské nepokoje v Evropě, po dobu třiceti let = třicetiletá válka
 • V roce 1648 uzavřen mír.

ČTENÍ + PRACOVNÍ VÝCHOVA - Abeceda peněz.

 

Středa 20.2.

20. 2. 2019

ČESKÝ JAZYK -  učebnice 133/1 přečíst, 134/nalepit tabulku,133/1a vypsat a určit do sešitu

MATEMATIKA - učebnice 24/3 do sešitu

PŘÍRODOVĚDA - učebnice strana 53, zápis

ČLOVĚK – SPOLEČNÉ ZNAKY S OSTATNÍMI ŽIVOČICHY

 • Obratlovec (kostra s páteří z obratlů)
 • Savec – rodí živá mláďata, sají mateřské mléko
 • Tělo tvořeno orgány, které zajišťují životní projevy
 • Orgány spojeny v orgánové soustavy (dýchací soustava, vylučovací soustava)
 • Člověk dýchá, přijímá živiny, vylučuje odpadní látky, rozmnožuje se, roste a vyvíjí se, pohybuje se a reaguje na změny prostředí

 

 

Čtvrtek 21.2.

21. 2. 2019

MATEMATIKA - učebnice 26/1 do sešitu, 26/8 do sešitu

ČESKÝ JAZYK - 135/3a, 4a do sešitu, 135/6b ústně, za domácí úkol toto cvičení vypracovat do domácího sešitu.

HUDEBNÍ VÝCHOVA - česká státní hymna, zápis

Česká státní hymna

Název: Kde domov můj

Autor hudby: František Škroup

Autor textu: Josef Kajetán Tyl

- poprvé zazněla ve hře Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka (1834)

- zpíval ji slepý houslista

Text:

Kde domov můj,

kde domov můj?

Voda hučí po lučinách,

bory šumí po skalinách,

v sadě skví se jara květ,

zemský ráj to na pohled!

A to je ta krásná země,

země česká domov můj,

země česká domov můj.

VLASTIVĚDA - opakování

 

 

Pátek 22.2.

22. 2. 2019

ČESKÝ JAZYK - učebnice 137/1 ústně, 138/Skloňování, ofoceno, nalepit. 138/1 ústně.

ČJ- DÚ, naučit se skloňování dva a dvě, zopakovat pády, pracovní list - skloňování oba/dva na pondělí

MATEMATIKA - učebnice 25/1,2,3,4,5 do sešitu

M-DÚ - učebnice 25/,6,7 do sešitu geometrie vypracovat na čtvrtek 28.2.

Ve čtvrtek 28.2. a v pátek 1.3. budeme mít geometrii.

Třídní kolo recitace proběhne v pondělí 25.2.  a školní kolo (postupují 3) bude ve středu 27.2.

 

 

Pondělí 25.2.

25. 2. 2019

ČESKÝ JAZYK - třídní kolo recitační soutěže

MATEMATIKA - opakování

ČTENÍ - abeceda peněz, hrníčky a talíře

 

Úterý 26.2.

26. 2. 2019

MATEMATIKA - 26/6 do sešitu, 27/1 do sešitu

ČESKÝ JAZYK - pracovní list, doplnit. Učebnice 139/do sešitu nadpis Skloňování číslovek 3,4,5 a nalepit ofocenou tabulku. 139/2 ústně.

VLASTIVĚDA - učebnice strana 10, zápis

ŽIVOT NA ZÁMKU

 • Šlechta = nejbohatší a vládnoucí skupina po panovníkovi
 • Žila na zámcích a v palácích
 • Chod zámku zajišťovalo služebnictvo

 

ŽIVOT PODDANÝCH

 • Nebyl jednoduchý
 • Spočíval v těžké práci na polích
 • Převládá zemědělství
 • Poddaní nuceni pracovat na panském a i na svém a odvádět poplatky (poplatek z prodeje, z provozování řemesel)
 • Povinná vojenská služba
 • Poddaný se nesměl stěhovat, ženit, prodat své pole a výrobky bez souhlasu vrchnosti
 • To vedlo k nepokojům a vzpourám
 • Nejznámější: Vzpoura chodů pod vedením Jana Sladkého Koziny

ČTENÍ A PRACOVNÍ VÝCHOVA - Abeceda peněz.

 

Středa 27.2.

27. 2. 2019

ČESKÝ JAZYK + MATEMATIKA - Návštěva spořitelny, Abeceda peněz

PŘÍRODOVĚDA - učebnice strana 54+55, zápis

LIDSKÉ TĚLO

 • Lišíme se věkem, stavbou těla, pohlavím, barvou pleti
 • Máme společný původ
 • Postupně jsme se přizpůsobili podmínkám, kde žijeme
 • Každý máme jiné povahové vlastnosti a charakter
 • Pohyb těla umožňuje kostra a svalová soustava
 • Tělo musíme chránit
 • Kostra
 • Kostře škodí: špatné držení těla a nesprávné sezení, nesprávné nošení obuvi a nevhodná obuv, nošení těžkých břemen
 • Úrazy kostry: podvrtnutí, výrony, pohmožděniny, zlomeniny, vykloubeniny.
 • Ke správnému vývoji přispívá výživa bohatá na vápník a vitamín D.
 

Čtvrtek 28.2.

28. 2. 2019

MATEMATIKA - učebnice strana 30/1,2 do sešitu geometrie. Do sešitu geometrie nadpis Další jednotky obsahu a opsat růžový rámeček ar, hektar....

ČESKÝ JAZYK - učebnice 140/2,3,4,5 ústně, 141/8 přečíst,  140/1 do sešitu slohu. 141/6 do domácího sešitu.

HUDEBNÍ VÝCHOVA -. opakování

VLASTIVĚDA - opakování

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky