Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

DÚ na čtvrtek 6.9.

4. 9. 2018

VLASTIVĚDA - Učebnice, zeměpis, strana 5, vytvořit na papír nabídku cestovní kanceláře, kam jet zde v Čechách, krátký článek. 

 

Středa 5.9.

5. 9. 2018

ČESKÝ JAZYK - opakování vzorů, učebnice strana 7/přečíst, učebnice strana 8/2,3 ústně

MATEMATIKA - opakování sčítání a odčítánío zpaměti, násobení a dělení zpaměti, učebnice strana 3/1 do sešitu, 3/2 ústně, 3/8 do sešitu

PŘÍRODOVĚDA - opakování, učebnice strana 6+7

 

 

Bruslení

5. 9. 2018

Dobrý den, od 11. října budeme chodit na lekce bruslení k paní Marat. Cena těchto 5 lekcí je 250Kč. Prosím o zaplacení do 21.9. Veškeré bližší informace dodám později.

Brusle by děti měly mít svoje, kdo nemá, mají na půjčení 8 párů.

Děkuji  a přeji hezký den. TW

 

Praha + Planetárium

5. 9. 2018

Dobrý den, v úterý 16.října pojedeme na exkurzi do Prahy a navštívíme planetárium. Veškeré podrobné informace dodám.

 

DÚ na pátek 7.9.

6. 9. 2018

ČJ - pracovní list - dokončit druhý a třetí sloupeček ú/ů

 

DÚ na 25.10.

6. 9. 2018

25.10. Referát z hudební výchovy – Můj oblíbený/á zpěvák, zpěvačka nebo skupina

- kdy a kde se narodil/vznikla

- něco o dětství (historie skupiny)

- jaká CD vydal/a

- proč sis ho/jí vybral/a

- obrázek nebo foto

- psané v ruce nebo na PC

 

Čtvrtek 6.9.

6. 9. 2018

MATEMATIKA - učebnice 4/1a,b,c do sešitu 4/2 a,b,c ústně, 4/5 do sešitu

ČESKÝ JAZYK  - pracovní list, první tři sloupečky, učebnice 8/4,5 do sešitu

HV - zadání referátu, opakování not - celá, půlová, čtvrťová, osminová 

VL  - Hra na cestovní kancelář, výběr dovolené po Čechách

 

DÚ na pondělí 10.9.

7. 9. 2018

ČJ - opakovat vyjmenovaná slova, vzory a pády

M - ti, co neměli geometrii, donesou vše dopsané, opakovat násobení a dělení.

 

Pátek 7.9.

7. 9. 2018

ČESKÝ JAZYK - pracovní list, 3 sloupce na roz-, bez-, vz, z s,  Sloh - volné psaní do sešitu na téma Moje prázdniny. 

MATEMATIKA - učebnice strana 6, zopakovat a narýsovat základní geometrické útvary, 6/1 a 6/2 do sešitu

PŘÍRODOVĚDA - učebnice strana 8 a 9, přečíst, 1.zápis - modrý rámeček na straně 8, 2.zápis:

PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI

 1. VZDUCH – DÝCHÁNÍ, VDECHUJEME VZDUCH S  KYSLÍKEM, VYDECHUJEME VZDUCH S OXIDEM UHLIČITÝM
 2. VODA – ROSTLINY I ŽIVOČICHOVÉ JI POTŘEBUJÍ K VÝVOJI
 3. ŽIVINY – ROSTLINY JE KOŘENY PŘIJÍMAJÍ Z PŮDY, ŽIVOČOCHOVÉ JE PŘIJÍMAJÍ V POTRAVĚ, MASOŽRAVCI A VŠEŽRAVCI SE ŽIVÍ ŽIVOČICHY, UHYNULÁ TĚLA SE ROZKLÁDAJÍ = VZNIKÁ HUMUS, TEN JE ZÁSOBÁRNOU ŽIVIN PRO ROSTLINY. TENTO KOLOBĚH SE OPAKUJE
 4. TEPLO A SVĚTLO ZE SLUNCE – UDRŽUJE TEPLOTU TAK AKORÁT.

 

ČTENÍ - Správná pětka

 

 

Úterý 11.9.

11. 9. 2018

MATEMATIKA - učebnice strana 5/2 do sešitu, 5/3 a 5/4 ústně, 5/6,7 do sešitu

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 9/12 do sešitu, 9/14 do sešitu

VLASTIVĚDA - učebnice strana 7, zápis

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

 • SAMOSTATNÝ KRAJ
 • VELKÝ VÝZNAM MÁ CESTOVNÍ RUCH, POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL A STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL
 • VÝZNAMNÉ PAMÁTKY: Pražský hrad, Hradčany, chrám Svatého Víta, Karlův most, Staroměstská radnice, Židovské město.
 

Středa 12.9.

12. 9. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice10/15 ústně, 10/16 do sešitu

MATEMATIKA - učebnice 5/8 do sešitu, 7/5 do sešitu

PŘÍRODOVĚDA - učebnice strana 10, skupinová práce

 

DÚ na čtvrtek 13.9.

12. 9. 2018

MATEMATIKA - učebnice 7/3,6,7,8, pouze výpočet a odpověď, do domácího sešitu

 

Čtvrtek 13.9.

13. 9. 2018

MATEMATIKA - učebnice 8/3 do sešitu, 8/4,5,6 do sešitu, zápis, výpočet, odpověď.

ČESKÝ JAZYK - pracovní list, první tři sloupečky začínající od rozzlobený děda, učebnice strana 10/17a,b ústně, 11/18 do sešitu.

HUDEBNÍ VÝCHOVA - noty, pomocné linky, zápis not c1 až c2, poté c2 až a2, f až c1.

VLASTIVĚDA - skupinová práce, zpracování krajů.

 

Pátek 14.9.

14. 9. 2018

ČESKÝ JAZYK - pracovní list, strana 5/předložky a předpony, tři sloupečky. Volné psaní na téma - Můj kamarád.

MATEMATIKA - učebnice strana 6/4 a 6/5 do sešitu geometrie

PŘÍRODOVĚDA - učebnice strana 11.12.13, přečíst a zápis

NEROSTY A HORNINY

 • Tvoří povrch naší planety
 • Horniny jsou složeny z nerostů
 • Nerosty a horniny, které se těží = nerostné suroviny

NEROSTNÉ SUROVINY

 1. Nerudní suroviny (stavební kámen)
 2. Rudy (železná ruda, drahé kovy)
 3. Energetické suroviny (uhlí)

 

 1. NERUDNÍ SUROVINY

Stavební kámen

 • Na stavbu mostů, silnic nebo domů
 • Stavební kámen = pískovec, žula, vápenec

PÍSKOVEC

 • Obsahuje zrna nerostů (křemene a živce
 • Dobře se zpracovává, je měkký
 • Stavby – Karlův most, Chrám sv.Víta

PÍSEK

 • Sypká usazená hornina, z nezpevněných zrn nerostů

 

PÍSEK = nezpevněná (sypká) zrníčka různých nerostů, je sypký

 

PÍSKOVEC = zrníčka různých nerostů zpevněná přírodními tmely, je kusový.

ČTENÍ - Správná pětka

 

Domácí úkol na pondělí 17.9.

14. 9. 2018

ČESKÝ JAZYK - nový pracovní list, strana 8/předložky s, z, tři sloupečky

 

Pondělí 17.9.

17. 9. 2018

ČESKÝ JAZYK  - pětiminutovka, volby do žákovské rady. Učebnice strana 12/20a do sešitu, 12/20b do sešitu první dvě sloky.

MATEMATIKA - učebnice strana 9/4 s 9/9a do sešitu

ČTENÍ - čítanka 7-11

 

DÚ na úterý 18.9.

17. 9. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 12/21a, opsat a doplnit do domácího sešitu

MATEMATIKA  - učebnice strana 9/9b do domácího sešitu

 

Úterý 18.9.

18. 9. 2018

MATEMATIKA - učebnice strana 11/2, 11/3 a 11/5 vše do sešitu

ĆESKÝ JAZYK - 13/22a, vypsat slova, kde doplňuji. 13/22b do sešitu, 13/23 a vypsat slova, kde doplňuji, 14/24a do sešitu

VLASTIVĚDA - dokončení krajů

PV - drak

ČTENÍ - Správná pětka

 

Středa 19.9.

19. 9. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 14/25a,b,c,d,e,f = ústně, 15/26 a,b,c = ústně. 15/27 a,b,c = ústně.

MATEMATIKA - učebnice 11/6 do sešitu, 12/1 do sešitu.

PŘÍRODOVĚDA - učebnice strana 13+14, zápis

ŽULA

 • Hornina složená z nerostů křemene, živce a slídy
 • U nás nejrozšířenější, hospodářsky významná
 • Využití: jako stavební a dlažební kámen = stavba silnic a železnic, hrází, budov, dláždění chodníků, obklady stěn a schodišť domů, vodní kašny, sochy, pomníky.

 

VÁPENEC

 • Hornina tvořená nerostem kalcitem
 • Vápencové masivy najdeme na dně moří (korálové útesy)
 • Vápenec tvoří i pohoří (Alpy)
 • Tvoří tzv. krasová území (Moravský kras – Punkevní jeskyně)
 • Z vápence se vyrábí vápno a cement
 • Kámen na sochy, pomníky, náhrobky
 • Kámen na stavby
 

DÚ na čtvrtek 20.9.

19. 9. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 15/28 do domácího sešitu.

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky