Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Středa 2.5.

2. 5. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice 161/1,2 ústně, 162/oranžový rámeček, 162/3 ústně

MATEMATIKA - učebnice 51/2,3,4,5 do sešitu geometrie, 52/1 do sešitu, 52/4 do sešitu

ČTENÍ - Templetonovic dvojčata
 

 

Domácí úkol na čtvrtek 3.5.

2. 5. 2018

MATEMATIKA - učebnice strana 52/2 do školního sešitu geometrie

 

Čtvrtek 3.5.

3. 5. 2018

MATEMATIKA -  opakování rýsování, narýsovat libovolný trojúhelník, čtverec, obdélník.

Učebnice strana 52/3 do sešitu, 52/5 do sešitu geometrie.

ČESKÝ JAZYK  162/1a a 162/1b ústně, 163/2a do sešitu, 163/3 ústně

VLASTIVĚDA - učebnice strana 22+23, zápis

PŘEMYSL OTAKAR II

 • král železný a zlatý (železný – měl rytíře v těžkém brnění, zlatý – měl mnoho dolů na stříbro)
 • syn Václava I
 • nejmocnější z evropských králů
 • zdvojnásobil naše území
 • zahynul v bitvě na Moravském poli

 

VÁCLAV II

 • syn Přemysla Otakara II
 • bylo mu 7let, když otec umřel, Ota Braniborský ho uvěznil
 • s pomocí šlechty se dostal ven
 • schopný politik a diplomat
 • získal polskou a uherskou korunu
 • zavedl měnu – pražský groš, vyráběl se ze stříbra z Kutné Hory

 

VÁCLAV III

 • syn Václava II
 • vzdal se uherské koruny
 • při cestě do Polska byl roku 1306 zavražděn
 • tímto rokem končí vláda Přemyslovců
 • Václav byl poslední mužský potomek, říkáme, že vymřeli po meči

HUDEBNÍ VÝCHOVA - dirigování, zpěv písniček

 

Pátek 4.5.

4. 5. 2018

ČESKÝ JAZYK - dotazník na PC

MATEMATIKA - opakování, učebnice strana 57+58

ČTENÍ - Templetonovic dvojčata, Dějiny udatného českého národa.

 

Info příští týden

4. 5. 2018

V pondělí 7.5 je ředitelské volno. Uvidíme se tedy až ve středu. :-)

Ve středu 9.5. test matematika.

Ve čtvrtek 10.5. test z geometrie, vlastivědy.

V pátek 11.5 výchovný program (zdarma), s sebou pouze ČJ, ŽK, úkoláček.

 

Středa 9.5.

9. 5. 2018

MATEMATIKA - test

ČESKÝ JAZYK - učebnice 164/4 ústně určit věty jednoduché a souvětí, říct vzorce souvětí, v 1. 2. odstavci určit základní skladební dvojice do sešitu - pokud je podmět nevyjádřený, dát jej do závorky, viz vzor. 164/1 do sešitu nadpis několikanásobný podmět, vypsat základní skladební dvojice z těch vět, kde je podtržen několikanásobný podmět.

ČTENÍ - Templetonovic dvojčata.

 

Čtvrtek 10.5.

10. 5. 2018

MATEMATIKA - test geometrie

ČESKÝ JAZYK -  do pravidel nadpis Nevyjádřený podmět - Pokud podmět poznáme z tvaru slovesa nebo pokud si ho můžeme domyslet, nevyjadřujeme ho. (opsat z učebnice jak zapisujeme základní skladební dvojici, kdy podmět  je v závorce)

Několikanásibný podmět - opsat tabulku strana 165/Pamatujte si

165/2 vypsat všechny základní skladební dvojice z prvního odstavce, poté jen několikanásobný podmět.

VLASTIVĚDA - učebnice strana 25, zápis

ČESKÝ STÁT ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ

 

 • po Přemyslovcích nastupují panovníci z rodu Lucemburků

 

JAN LUCEMBURSKÝ

 • vévoda
 • oženil se s Eliškou Přemyslovnou (sestra Václava III)
 • nerozuměl českému jazyku ani lidu
 • půjčoval si peníze, nepobýval v české zemi, cestoval
 • padl v roce 1346 v bitvě u Kresčaku

 

KAREL IV

 • syn Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského
 • vyrůstal ve Francii
 • velmi vzdělaný, ovládal několik jazyků
 • již za života otce se vrátil do Čech, aby obnovil pořádek a vážnost krále
 • opravil Pražský hrad
 • roku 1346 se stal římskoněmeckým králem
 • roku 1347 se stal českým králem

HUDEBNÍ VÝCHOVA - opakování dirigování

 

 

Domácí úkol na pátek 11.5.

10. 5. 2018

ČESKÝ JAZYK - 166/4 do domácího sešitu, vypsat všechny základní skladební dvojice, 166/4b do domácího sešitu přepsat.

 

Pátek 11.5.

11. 5. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 166-167/ ústně projet, 168/3 ústně.

MATEMATIKA - ČTENÍ - program centra Maják- Jsme parta?

 

Domácí úkol na pondělí 14.5.

11. 5. 2018

Opakovat ČJ a M :-)

 

Probrané učivo

14. 5. 2018

ČESKÝ JAZYK - 168/1a ústně, 1b,c,d,e ústně. Do pravidel nadpis: Podmět rodu středního a opsat tabulku ze strany 169/pamatujte si. 169/2 do sešitu přepsat a doplnit jen ty věty, kde se doplňují koncovky.

MATEMATIKA - učebnice strana 3/1 ústně, do sešitu nadpis Milion, zkusit zapsat číslo 1 253 136, 2 433 335, 5 891 335

3/2 ústně, 3/3 do sešitu.

 

Úterý 15.5.

15. 5. 2018

ČESKÝ JAZYK - opakování, 170/4 do školního sešitu, 170/5 ústně.

MATEMATIKA  - učebnice strana 4/4 ústně, 4/6 do sešitu, 4/7 do sešitu, 4/9 ústně, 4/11 do sešitu

VLASTIVĚDA - učebnice 26+27, zápis

ROZKVĚT ZEMĚ ZA VLÁDY KARLA IV

 

 • Karel byl vynikající diplomat
 • Udržel v Čechách dlouho mír
 • Praha byla největším městem ve střední Evropě
 • Založil Nové město pražské
 • Nechal postavit Karlův most
 • Opravil Pražský hrad, nechal postavit chrám svatého Víta
 • Nejvýznamnější hrad – Karlštejn
 • Nechal vytvořit korunovační klenoty (koruna svatováclavská)
 • V roce 1348 založil Karlovu univerzitu, první univerzita ve střední Evropě
 • Založil kolej Karolinum (ubytovna pro studenty)
 • Karel IV. Byl nejvýznamnějším panovníkem českého státu
 • Zemřel v roce 1378
 • Nazýván: Otec vlasti

PŘÍRODOVĚDA - učebnice strana 56+57, zápis

DOMÁCÍ ZVÍŘATA

 • dělíme na hospodářská zvířata a domácí mazlíčky
 • hospod.zv. – chováme pro užitek (maso, mléko, kožešina)
 • domácí mazlíčci – pro potěšení

 

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

PTÁCI

 

KUR DOMÁCÍ

 • kohout – slepice – kuře
 • všežravec
 • pro maso a vejce

 

KACHNA DOMÁCÍ

 • kačer – kachna – kachně
 • všežravec
 • pro maso a peří

 

HUSA DOMÁCÍ

 • houser – husa – house
 • býložravec
 • pro maso, sádlo, peří

 

SAVCI

PRASE DOMÁCÍ

 • kanec – prasnice – sele
 • všežravec
 • pro maso

 

TUR DOMÁCÍ

 • býk – kráva – tele (hovězí dobytek)
 • býložravec
 • pro maso, mléko a kůži

 

OVCE DOMÁCÍ

 • beran –ovce –jehně
 • býložravec
 • pro vlnu, maso, mléko

 

KŮŇ DOMÁCÍ

 • hřebec – klisna – hříbě
 • býložravec
 • pro přepravu osob a nákladů dříve
 • dnes pro jezdectví a dostihový sport

 

KOZA DOMÁCÍ

 • kozel – koza – kůzle
 • býložravec
 • pro maso, mléko a kůži

 

KRÁLÍK DOMÁCÍ

 • býložravec
 • pro maso a kožešinu

ČTENÍ - Templetonovic dvojčata

 

Domácí úkol na čtvrtek 17.5.

16. 5. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 171/3 vypsat podmět a přísudek z těch vět, kde se doplňují koncovky.

 

Botanicus + Poděbrady

17. 5. 2018

BOTANICUS + PODĚBRADY

Dne: 22. 5. 2018

V : 7:30 odjezd od zadního vchodu školy

Sraz:v 7.20 hodin u zadního vchodu školy

Návrat: kolem 16 h k zadnímu vchodu školy

Cena: 250 Kč (bus, vstupné – cena je zaokrouhlena

S sebou: vhodné oblečení i obutí, batoh, pláštěnku, pokrývku hlavy, pití a jídlo na celý den ( OBĚD VE ŠKOLE JE HROMADNĚ ODHLÁŠEN) ,mlsání, léky do autobusu, kapesné dle uvážení (1groš = 10Kč), kartičku pojištěnce, kapesníky, dobrou náladu a slušné chování!!!!!!

Za groše lze:

Knihtisk                      2 groše              

 Výroba ručního papíru          2 groše
Řezbářství                  3 groše               

Výroba lněného provazu      2 groše
Rýžoviště zlata          2 groše               

Výroba bylinného mýdla        5 grošů
Výroba svíček             3 groše               

Brusírna kamene               4-5 grošů
Ražba mincí               2 groše               

Drátování                            2-3 groše
Výroba loutky            2 groše              

 Kožařství                            5-7 grošů
Košíkářství                  3 groše              

Keramika                             3-5 grošů
Lukostřelba                1 groš  

 

občerstvení též v groších

BLIŽŠÍ INFORMACE na www.Botanicus.cz

 

Dopravní hřiště 23.5.

17. 5. 2018

Ve stŕedu 23.5. půjdeme na dopravní hříště, kde děti budou již jezdit na kolech. Prosím o sportovní oblečení, helmu, pití svačinu, ČJ, AJ a M s sebou. Děkuji.

 

Čtvrtek 17.5.

17. 5. 2018

VLASTIVĚDA - učebnice strana 28, zápis

VÁCLAV IV

 • starší ze synů Karla IV
 • nastupuje po jeho smrti
 • vláda ho moc nebaví a nezajímá
 • velké množství lidí umírá na mor
 • prostý lid a nižší šlechta cítí odpor ke zkažené církvi – vládli tři papežové, nevěděli komu věřit, bohatí si kupovali odpustky za hříchy
 • nastala doba Mistra Jana Husa a husitských válek
 • těch se Václav nedožil

 

ZIKMUND LUCEMBURSKÝ

 • bratr Václava
 • výborný diplomat
 • za jeho vlády propukly husitské války
 • husité neuznali Zikmunda jako krále
 • roku 1437 Zikmund umírá, rod Lucemburků vymřel po meči

HUDEBNÍ VÝCHOVA - opakování, stupnice CDUR, noty, pomlky.

 

Domácí úkol na pátek 18.5.

17. 5. 2018

MATEMATIKA. - učebnice strana 7/6 do domácího sešitu.

 

Domácí úkol na pondělí 21.5.2018

18. 5. 2018

ČESKÝ JAZYK - pracovní list, strana 52, dva sloupečky 

MATEMATIKA - učebnice strana 6/3,4 do školního sešitu geometrie 

 

Pondělí 21.5.

21. 5. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice str 174, do pravidel napsat nadpis Podmět rodu mužského neživotného, opsat tabulku Pamatujte si.

174/5 do sešitu,  174/6 ústně.

MATEMATIKA - učebnice strana 8/8 a 11 do sešitu

 

Úterý 22.5.

21. 5. 2018

Celodenní exkurze Botanicus a Poděbrady.

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky