Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Úterý 3.4.

3. 4. 2018

ČESKÝ JAZYK - test

MATEMATIKA - učebnice 37/21 a 37/22 do sešitu

VLASTIVĚDA - Velkomoravská říše, zápis do sešitu

 • křesťané se nechávali pokřtít

 

Konstantin a Metoděj

 • roku 863 poslal byzantský císař dva vzdělané kněze – Konstantina a Metoděje
 • oba uměli slovanský jazyk a používali ho při bohoslužbách (předtím se kázalo latinsky)
 • Konstantin sestavil první slovanské písmo – hlaholice a přeložil část bible do slovanštiny
 • Bratři získali pro křesťanskou víru většinu národa
 • Konstantin onemocněl, vstoupil do kláštera v Římě, přijal jméno Cyrila brzy zemřel, Metoděj zůstal na Moravě
 • Knížetem se stal Svatopluk, který podporoval Metoděje
 • Po smrti Metoděje, jeho žáci vyhnáni a bohoslužby byly opět latinsky
 • Ustálilo se písmo: latinka
 • Konstantin a Metoděj byli prohlášeni za svaté, 5.červenec = státní svátek

 

ROZVOJ ŘEMESEL

 • rozvíjela se samostatná řemesla
 • šperkařství
 • výroba skla
 • řezbářství
 • kovářství
 • hrnčířství
 • tkaniny, oděvy, obuv
 • velký význam má obchod

 

ZÁNIK VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE

 • po smrti Svatopluka říše neodolala nájezdům kočovných Maďarů
 • rozpadla se na počátku 10.století
 • Čechy a Morava se začaly vyvíjet samostatně

PŘÍRODOVĚDA - učebnice 46+47, zápis do sešitu

ROSTLINY NA LOUKÁCH

 • louky jsou přírodní ekosystémy obhospodařované člověkem
 • rostou na nich převážně trávy
 • trávy a byliny na louce jsou krmivem pro hospodářská zvířata
 • louky se sečou dvakrát ročně, začátkem léta (první senoseč) a koncem léta (druhá senoseč, otava)

TRÁVY

 • trávy mají stavbu těla jako obilniny – mají dutý stonek s kolénky, úzké listy a květy sdružené v květenství
 • Př) lipnice luční, srha laločnatá, bojínek luční, psárka luční, jílek vytrvalý

 

BYLINY

 • Př) pampeliška lékařská, sedmikráska obecná, kopretina bílá, zvonek rozkladitý, jetel luční, jetel plazivý, kohoutek luční, šťovík kyselý
 • Léčivé = pampeliška lékařská, jitrocel kopinatý, řebříček obecný
 • Jedovaté! = pryskyřník prudký, ocún jesenní
 

Středa 4.4.

4. 4. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 139/celá ústně, všechna cvičení

MATEMATIKA - test

ČTENÍ - Obrázky z českých dějin a pověstí

 

Duben - divadla

4. 4. 2018

V dubnu se uskuteční 2 divadla. V pátek 13.4. půjdeme do divadla na Bílého Tesáka a v pondělí 30.4. shlédneme vystoupení Listování, kde nám herci budou číst a hrát úryvek z knížky. Prosím o zaplacení 110Kč, dohromady za obě akce. Děkuji. TW

 

Pondělí 9.4.

9. 4. 2018

ČESKÝ JAZYK- diktát, opakování, učebnice strana 144/13 do sešitu

MATEMATIKA - učebnice strana 39/celá ústně, orientace v jízdním řádu, 39/3 do sešitu

 

Úterý 10.4.

10. 4. 2018

ČESKÝ JAZYK -  144/14 ústně, 144/15 ústně, 145/1,2,3 ústně, 146Pamatujte si, přečíst, 146/4 ústně, do pravidel Slovesný způsob - opsat z tabulky, 146.

MATEMATIKA - učebnice 40/1 ústně, 40/2,3 do sešitu

VLASTIVĚDA - učebnice strana 16, přečíst, zápis

VZNIK ČESKÉHO STÁTU, VLÁDA PŘEMYSLOVSKÝCH KNÍŽAT

 

 • v 10.století vzniká první český stát, založený kmenem Čechů s vládnoucím rodem Přemyslovců
 • první kníže = Bořivoj
 • Bořivoj spolu s manželkou Ludmilou přijali na Moravě křest a šířili křesťanství
 • Stavěli kostely
 • Sídlo měli na Pražském hradě
 • Po Bořivojově smrti nastupuje jeho syn Spytihněv, umírá bezdětný
 • Nastupuje Vratislav I., jeho ženou je Drahomíra
 • Mají syny Václava a Boleslava
 • Po smrti Vratislava nechá Drahomíra zavraždit Ludmilu, aby měla vliv na syny
 • Poté nastupuje Václav – je velmi vzdělaný, pobožný, u lidu oblíbený, stará se o chudé, ochránce (patron) lidu.
 • Václav slíbil německému panovníkovi každý rok poplatek za udržení míru
 • To se nelíbilo bratrovi Boleslavovi
 • Roku 935 nechal Václava zavraždit, u kostela ve Staré Boleslavi.
 • 28.září – státní svátek – památka na Václava
 • Václav a Ludmila byli prohlášeni za svaté

PŘÍRODOVĚDA - učebnice strana 48+49, zápis

ŽIVOČICHOVÉ NA LOUKÁCH

 • louka je domovem pro bezobratlé živočichy

 

BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ

SARANČE A KOBYLKY

 • mají tři páry končetin, třetí jsou silné skákavé nohy
 • vydávají vrzavé zvuky – vábí samičku
 • saranče je býložravá
 • kobylka je všežravec

 

VČELA MEDONOSNÁ

 • v úlu žije královna – matka – klade vajíčka
 • samečci trubci – oplodňují královnu
 • dělnice – starají se o celý úl
 • dělnice sbírají pyl a nektar, vyrábí med
 • zajišťují opylení rostlin

 

ČMELÁCI

 • žijí v zemi
 • mají chlupaté tělo
 • opylují rostliny

 

MOTÝLI

 • babočky, modrásci, žluťásci
 • opylují rostliny

 

PLAZI

JEŠTĚRKA OBECNÁ

 • na slunných a suchých místech

 

PTÁCI

VRABEC POLNÍ

 • na louce i na poli
 • vytváří hejna
 • je stálý

 

ČÁP BÍLY

 • hnízda si staví v blízkosti lidských sídel, například komín
 • je tažný

 

SAVCI

SYSEL OBECNÝ

 • vyhledává plochy s nízkým porostem
 • panáčkuje
 • u nás vzácný
 

Domácí úkol na čtvrtek 12.4.

10. 4. 2018

Vlastivěda - pracovní list, druhá část, velkomoravská říše, doma dokončit.

 

Středa 11.4.

12. 4. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 147/1a do sešitu, 147/1b, c, d, e ústně, 148/Pamatujte si - přečíst, 148/2 ústně.

MATEMATIKA - učebnice strana 41/1 ústně, 41/2 a 41/3 na fólie, 41/6 do sešitu, 42/7 ústně, 42/8 ústně. 42/9 do sešitu.

 

Pátek 13.4.

12. 4. 2018

Zítra půjdeme do divadla na pohádku Bílý Tesák. Cena 60Kč, placeno z vybraných 110Kč. S sebou ČJ a AJ, pití, svačinu, oblečení do divadla.

 

Geometrie

12. 4. 2018

V pondělí 16.4. budeme mít geometrii, s sebou dvě pravítka (trojúhelník, dlouhé pravítko), kružítko, ořezanou tužku číslo 3.
 

 

Čtvrtek 12.4.

12. 4. 2018

MATEMATIKA -  42/10 do sešitu, 44/5 do sešitu

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 148/3a celé věty do sešitu, 149/5a,b ústně

VLASTIVĚDA - učebnice strana 17, zápis, pracovní list, opakování od Pravěku k Velkomoravské říši, vyplnit.

 • pro Přemyslovce byli soupeřem Slavníkovci
 • Přemyslovci je nechali povraždit
 • Jediný přežil biskup Vojtěch, později byl zabit a prohlášen za svatého
 • V českých zemích bída a utrpení
 • Až za vlády Oldřicha a Břetislava se to zlepšilo
 • Oldřich a Břetislav získali zpět Moravu a připojili ji k českým zemím
 • Kníže Břetislav určil, že na trůn nastoupí nejstarší z rodu

 

PRVNÍ ČESKÝ KRÁL

 • Vratislav II
 • Roku 1085 získal od německého císaře královský titul (jen pro svou osobu), za pomoc ve válce

HUDEBNÍ VÝCHOVA - dirigování 2/4 takt a 3/4 takt, zpěv písniček.

 

Domácí úkol na úterý 17.4.

12. 4. 2018

VLASTIVĚDA- pracovní list, Přemyslovci, vyplnit a nalepit

 

Pátek 13.4.

13. 4. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 131, popis bílé paní podle obrázky

MATEMATIKA - divadlo

 

Pondělí 16.4.

16. 4. 2018

ČESKÝ JAZYK  učebnice strana 150/1a do školního sešitu, 150/1c ústně. 150/151 - Tabulka Pamatujte si, opsat do Pravidel.

MATEMATIKA - učebnice , geometrie, strana 43/1,2,3,4 do sešitu geometrie

 

Domácí úkol na úterý 17.4. (2)

16. 4. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice 150/1b do domácího sešitu, u vybraných 10 slov určit pád, číslo, rod (živxnež), vzor

Vybraná slova: na vesnici, do přírody, hřiště, za domem, s kamarády, fotbal, v létě, hvězdy, po dvoře, pejska

MATEMATIKA - kdo nestihl cvičení 43/4 dokončí doma
 

 

ČTVRTEK 19.4.

16. 4. 2018

Ve čtvrtek 19.4. se konají společné třídní schůzky, od 16:00. Prosím o Vaši účast, budeme řešit školní výlet. Pokud se nemůžete dostavit, prosím o domluvení náhradního termínu. Předem děkuji za Vaši ochotu a čas. Hezký den a ve čtvrtek na viděnou. Wlčková T.

 

Geometrie - 2

16. 4. 2018

Prosím, geometrii teď noste každý den! Děkuji :-) TW

 

Úterý 17.4.

17. 4. 2018

ČESKÝ JAZYK - 151/2 přečíst, 151/2a do sešitu, určit osobu, číslo, čas a způsob.

MATEMATIKA -učebnice 44 do sešitu geometrie napsat nadpis Jednotky délky, 44/1 a 44/2 do sešitu geometrie, 44/6 do školního sešitu

VLASTIVĚDA - učebnice 18+19, přečíst, zápis

ŽIVOT ZA VLÁDY PRVNÍCH PŘEMYSLOVCŮ

 • život byl drsný, knížata mezi sebou válčila
 • lidé žili v nížinách kolem řek
 • kolem hradů se tvořily první osady (skupiny domů)
 • v osadách se obchodovalo a provozovala se řemesla
 • vzdělaní byli mniši a kněží
 • uměli číst a psát
 • církev provozovala školy při kostelech a klášterech
 • měli písařské dílny, ručně psali knihy, které měly náboženský obsah7
 • vznikají první stavby v románském slohu
 • prvky slohu: tlusté zdi bez omítky z kamene, malá okna, sdružená okna, vnitřní prostory malé a tmavé
 • první kostely kruhovitého tvaru = rotundy, bohoslužeb se účastnil jen kníže s družinou
 • větší kostely obdélníkového tvaru = baziliky
 • první český kronikář Kosmas, sepsal Kroniku českou, latinsky

PŘÍRODOVĚDA - učebnice 50-52, přečíst, zápis.

EKOSYSTÉM PARK

 • park je uměle vytvořený ekosystém člověkem
 • slouží k rekreaci lidí

 

Rostliny v parcích

 • jehličnany = smrk pichlavý
 • keřové jehličnany = tis červený(jedovatý), jalovec obecný
 • listnaté stromy = jírovec maďal (kaštan), javor
 • listnaté keře = zlatice prostřední, šeřík obecný
 • okrasné byliny = růže, fialka, violka zahradní, maceška

 

Živočichové v parcích

 • žijí zde často původně lesní druhy

 

Obojživelníci

 • ropucha obecná

 

Ptáci

 • holub věžák, stálý, hnízdí na půdách balkonech, živí se semeny a zbytky lidské potravy, trus narušuje lidské stavby
 • hrdlička zahradní – chová se krotce, živí se semeny a zbytky potravy lidí
 • kos černý – nejznámější parkový pták
 • strakapoud velký – hnízdí v dutinách stromů, které si sám vytesává

 

Savci

- netopýr hvízdavý, má křídla, dokáže létat, živí se hmyzem.

ČTENÍ - Dějiny udatného českého národa

 

Den Země

17. 4. 2018

Ve čtvrtek 19.4. půjdeme na Den Země do Tyršových sadů, od 10:00 do 12:35. S sebou ČJ, M, pití, svačinu, kapesné a vhodné oblečení :-)

 

Středa 18.4.

18. 4. 2018

ČESKÝ JAZYK -  učebnice strana 151-152/3 přečíst, 152/3a,b ústně, 152/4 do sešitu.

MATEMATIKA - učebnice 44/3 do sešitu, 45/1,2 do sešitu, 45/4 do sešitu.

ČTENÍ - Obrázky z českých dějin a pověstí.

 

Domácí úkol na čtvrtek 19.4.

18. 4. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 152/5 do domácího sešitu.

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky