Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Domácí úkol na pondělí 5.2.

1. 2. 2018

Opakovat vzory rodu středního a ženského. Opakovat násobilku, písemné */:, písemné +/-.

 

Čtvrtek 1.2.

1. 2. 2018

PŘÍRODOVĚDA - DOKONČENÍ ZÁPISU

HORNINY

 1. VYVŘELÉ
  • VZNIKLY Z MAGMA, KTERÉ PRONIKALO Z HLOUBKY NA POVRCH, KDE TUHLO A VZNIKLY VYVŘELÉ HORNINY
  • ŽULA – POUŽÍVÁ SE JAKO STAVEBNÍ KÁMEN (DLAŽEBNÍ KOSTKY, OBRUBNÍKY, CHODNÍKY)
  • ŽULA SE SKLÁDÁ Z KŘEMENE, ŽIVCE A SLÍDY

 

 1. USAZENÉ
  • VZNIKLY ROZPADEM STARŠÍCH HORNIN A USAZOVÁNÍM ČÁSTEČEK
  • PÍSEK, PÍSKOVEC- JSOU SYPKÉ
  • VÁPENEC – VZNIKLY USAZOVANÍM ODUMŘELÝCH ZBYTKŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN, SLOUŽÍ K VÝROBĚ VÁPNA A CEMENTU
 2. PŘEMĚNĚNÉ
  • VYVŘELÉ I USAZENÉ HORNINY MOHOU BÝT PŘEMĚŇOVÁNY PŮSOBENÍM TLAKU A VYSOKÝCH TEPLOT
  • MRAMOR – VZNIKÁ PŘEMĚNOU VÁPENCŮ V HLUBINNÁCH ZEMĚ, POUŽÍVÁ SE NA OZDOBU SCHODIŠŤ, SÁLŮ, VYTESÁVAJÍ SE Z NĚJ SOCHY.

 

ENERGETICKÉ SUROVINY

 • MEZI HORNINY PATŘÍ I ENERGETICKÉ SUROVINY = UHLÍ, ROPA, ZEMNÍ PLYN
 • UHLÍ – VZNIKLO V PRAVĚKU, Z ODUMŘELÝCH ROSTLINNÝCH TĚL
 • ROPA VZNIKLA Z ŽIVOČIŠNÝCH A ROSTLINNÝCH TĚL
 • Z UHLÍ, ROPY SE VYRÁBÍ ELEKTRICKÁ ENERGIE
 • K VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE POUŽÍVÁME TAKÉ VODNÍ, VĚTRNNÉ A SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY.

 

 

Pondělí 5.2.

5. 2. 2018

ČESKÝ JAZYK - pětiminutovka, učebnice strana 114/5a do školního sešitu, vypsat jenom slova, kde doplňuji i/y, nahlas odůvodnit. 114/6a do sešitu přepsat a doplnit rýmy.

MATEMATIKA - test (uč. 16/2), učebnice 19/1 spočítat, kolik let uplynulo od událostí, výpočet, odpověď.
 

 

Úterý 6.2.

6. 2. 2018

ČESKÝ JAZYK + MATEMATIKA - Zdravověda pro děti, naučný kurz s Českým červeným křížem

VLASTIVĚDA - opakování, skupinová práce

PŘÍRODOVĚDA - dokončení skupinové práce

 

 

Středa 7.2.

7. 2. 2018

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 115/7 do sešitu napsat slova a odůvodnit, 16/7c ústně.

MATEMATIKA - dokončení strany 19

ČTENÍ - Malý princ
 

 

Domácí úkol na čtvrtek 8.2.

7. 2. 2018

ČESKÝ JAZYK  -učebnice strana 116/9a do domácího sešitu, vypsat jen slova, kde doplňuji a odůvodnit.

 

Čtvrtek 8.2.

8. 2. 2018

MATEMATIKA - učebnice srana 20/růžový rámeček ústně, 20/1 do sešitu.

ČESKÝ JAZYK- opakování, pracovní list, první tři sloupečky na straně 34

VLASTIVĚDA - učebnice strana 4 (nová učebnice), přečíst, zápis do sešitu.

HUDEBNÍ VÝCHOVA-  opakování hudebních nástrojů

Zápis do Vastivědy:

NEJSTARŠÍ ČESKÉ DĚJINY

 

Kapitola o čase

 

Základem pro měření času:

 • doba oběhu Země kolem Slunce – 1 rok (365 dní)
 • doba oběhu Měsíce kolem Země – 30 dní – 1měsíc
 • doba otočení Země kolem své osy – 1 den – 24 hodin

 

Díky tomu byl sestaven kalendář.

 

 • počátek letopočtu byl rok narození Ježíše Krista
 • užíváme označení: před naším letopočtem (př.n.l.) nebo před Kristem (př.Kr.)
 • užíváme označení: našeho letopočtu (n.l.) nebo po Kristu (po Kr.)

 

(nakreslit časovou osu, učebnice strana 4 narození Krista)

 

Století = doba jednoho sta let, např. roky 2001-2100 jsou 21.století.

 

Tisíciletí = doba jednoho tisíce let, například roky 2001 – 3000 jsou 3.tisíciletí.

 


(nakresli Znázornění staletí na časové ose)

 

Domácí úkol na pátek 9.2.

8. 2. 2018

MATEMATIKA - učebnice strana 20/4, do domácího sešitu, sloupečky a+b, a-b, vypsat a vypočítat příklady.

 

Domácí úkol na úterý 13.2.

8. 2. 2018

VLASTIVĚDA - pracovní list, strana 2/1,2,3
 

 

Pátek 9.2.

9. 2. 2018

ČESKÝ JAZYK -opakování vzory, pracovní list strana 35 dva sloupečky

MATEMATIKA - učebnice strana 20/5,20/7, 20/8 do školního sešitu

ČTENÍ - třídní kolo recitační soutěže

 

Domácí úkol na pondělí 12.2.

9. 2. 2018

ČESKÝ JAZYK- pracovní list, na straně 35 dodělat poslední sloupec, na strana 36/vypracovat první tři sloupečky, použít pravidla, odůvodnit!

MATEMATIKA - učebnice strana 21/1 zelený rámeček vypočítat do domácího sešitu.
 

 

Pondělí 12.2.2018

12. 2. 2018

ČESKÝ JAZYK - opakování a procvičování vzorů rodu ženského a středního, dokončení třídního kola recitace

MATEMATIKA- učebnice strana 21/1 zelený rámeček kontrola, 21/růžový rámeček nahoře ústně, 21/1 do školního sešitu (žlutý rámeček), 21/2 a 21/3 do školního sešitu, výpočet, odpověď.

 

Domácí úkol na úterý 13.2.2018

12. 2. 2018

ČESKÝ JAZYK - pracovní list strana 37/první dva sloupečky

 

Úterý 13.2.

13. 2. 2018

ČESKÝ JAZYK  - diktát, opakování, dokončení pracovního listu, strana 37.

MATEMATIKA - učebnice strana 22/růžový rámeček ústně, 22/2 a 22/3 do školního sešitu.

VLASTIVĚDA - opakování času, dokončení pracovního listu, 2/4, film o čase.

PŘÍRODOVĚDA - učebnice strana 34-35 přečíst, pracovní list 16/1 vyplnit.

 

Středa 14.2.

14. 2. 2018

ČESKÝ JAZYK - nový pracovní list, strana 38+39 celé

MATEMATIKA - učebnice strana 22/,5,6 do sešitu, 22/7 první a třetí sloupeček do sešitu

ČTENÍ - Malý princ, další kapitola

 

Domácí úkol na čtvrtek 15.2.

14. 2. 2018

ČESKÝ JAZYK - pracovní list, strana 40, první tři sloupečky

MATEMATIKA - učebnice strana 22/7 druhý a čtvrtý sloupeček do domácího sešitu

 

Čtvrtek 15.2.

15. 2. 2018

MATEMATIKA - učebnice strana23/8 do sešitu, 23/9 ústně, 23/10,11 do sešitu - výpočet, odpověď, 23/12 výpočet a zkouška do sešitu

ČESKÝ JAZYK - procvičování, dokončení pracovního listu strana 41.

VLASTIVĚDA - učebnice strana 5, celá přečíst, strana 6 jen horní dva popisky, povídat si o této době, ptát se otázkami, zda porozuměli čtenému. Zápis na papírku, doplnit jen první odstavec (po nadpis Doba kamenná), nalepit do sešitu.

HUDEBNÍ VÝCHOVA - opakování nástrojů

 

Domácí úkol na pátek 16.2.

15. 2. 2018

MATEMATIKA - učebnice strana 23/1a,b,c udělat třu sloupečky příkladů a vypočítat do domácího sešitu.

ZÍTRA GEOMETRIE - VZÍT KRUŽÍTKO, TROJÚHELNÍK S RYSKOU, ROVNÉ PRAVÍTKO, OŘEZANOU TUŽKU ČÍSLO 3.

 

PROJEKTOVÝ DEN - LOVCI MAMUTŮ

15. 2. 2018

Ve čtvrtek 22.2. budeme mít projektový den na téma Lovci mamutů. Prosím o vytvoření libovolného kostýmu Lovce mamutů :-) Vaší fantazii se meze nekladou :-) celý den budeme tvořit a plnit různé úkoly, učení nechají děti doma, s sebou jen penál, ŽK, úkoláček, pití, svačinu :-)

 

Pátek 16.2.

16. 2. 2018

ČESKÝ JAZYK - opakování, do školního sešitu, učebnice strana 116/9a do sešitu a 117/9b do sešitu, vypsat všechna slova, kde doplňuji i/y a odůvodnit, pozor na vyjmenovaná slova a pozor na koncovky podstatných jmen.

MATEMATIKA - opakování

ČTENÍ - pohádka

Dnes nás bylo 14, takže jsme jen opakovali :-)

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky