Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Pátek 1.12.

1. 12. 2017

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 73/4 přečíst, 74/4a,b ústně, do školního sešitu vypsat všechna přídavná jména ze cvičení, 74/5 Oznámení, napsat do sešitu

 

Domácí úkol na pondělí 4.12.

1. 12. 2017

Český jazyk - opakovat

Matematika - opakovat

 

Není vyloučeno, že bude testíček :-)

 

Pondělí 4.12.

4. 12. 2017

ČESKÝ JAZYK - písemné opakování

MATEMATIKA - písemné opakování

 

Úterý 5.12.

5. 12. 2017

ČESKÝ JAZYK  - Mikulášská nadílka, opakování, učebnice strana 74/6 do školního sešitu

MATEMATIKA - učebnice strana 45/1,2,3,4 ústně 45/7 do školního sešitu, násobení 2,6,5,7

VLASTIVĚDA - -učebnice strana 32, zápis, opíše si.

PŘÍRODOVĚDA - učebnice strana 22, zápis opíše si.

 

Domácí úkol na čtvrtek 7.12.

5. 12. 2017

VLASTIVĚDA - domácí úkol na čtvrtek, učebnice strana 32, tabulka Členěneí nerostných surovin, opsat do sešitu a dopsat suroviny.

 

Středa 6.12.

6. 12. 2017

ČESKÝ JAZYK - Učebnice 75/7 rozdělit do sešitu, 75/8 přečist a opsat do sešitu.

MATEMATIKA - koncert

ČTENÍ- čítanka 41-44

 

Domácí úkol na čtvrtek 7.12. ČTENÍ

6. 12. 2017

ČÍTANKA strana 41-44 přečist

 

Čtvrtek 7.12.

7. 12. 2017

ČESKÝ JAZYK - opakování slovních druhů (podstatná jména, přídavná jména, zájmena), učebnice strana 75/9 číslovky, přečíst, najít číslovky a zeptat se na ně. Poté zapsat do sešitu, například deset - kolik.  Nadpis Slovesa -vypsat veškerá slovesa ze cvičení 75/9, poté napsat: infinitiv  a vypsat slovesa, která jsou v infinitivu, poté i ostatní slovesa převést do infinitivu.

MATEMATIKA - učebnice strana 45/7 násobení 3,8,4 ústně, 45/7 násobení 9,1 do školního sešitu. 46/10 a 46/11 do školního sešitu.

VLASTIVĚDA - učebnice strana 33-35, přečíst, zápis (opíše si)

HUDEBNÍ VÝCHOVA - opakování stupnice CDUR, zpěv koled

 

Domácí úkol na pondělí 11.12.

7. 12. 2017

MATEMATIKA - učebnice strana 46/18, do domácího sešitu, napsat jako jednotlivé příklady.

 

Domácí úkol na pondělí 11.12. ČJ

8. 12. 2017

ČESKÝ JAZYK- učebnice strana 76/12 do domácího sešitu, opsat věty a doplnit předložky.

 

Domácí úkol na úterý 12.12.

8. 12. 2017

Prosím o zakoupení 2 lístků na autobus, v úterý pojedeme předat dary do městského útulku Dášenka. Děkuji.

 

Pátek 8.12.

8. 12. 2017

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 76/10 do sešitu, 76/11 ústně.

MATEMATIKA - učebnice strana 47/1,2,3,4,5,6 do sešitu geometrie

ČTENÍ - práce s knížkou, strana 41-44

 

Pondělí 11.12.

11. 12. 2017

ČESKÝ JAZYK - opakování slovních druhů, učebnice strana 77/13 do školního sešitu, opsat věty ve správném pořadí a již spojené, jako souvětí.

MATEMATIKA - učebnice strana 48/2 do sešitu, 48/3,4,5 výpočet, odpověď do sešitu.

 

Návštěva útulku Dášenka

11. 12. 2017

Zítra, 12.12. půjdeme předat dary do útulku Dášenka. První hodinu se budeme učit a poslední dvě taktéž. S sebou: ČJ, M, PŘ, VL.

Pití, svačinu, teplé oblečení a 2 lístky na autobus.

 

Vánoční trhy

11. 12. 2017

V pátek 15.12.. půjdeme na Vánoční trhy. S sebou ČJ+M, teplé oblečení, pití, svačinu, drobné kapesné. Návrat do 11:40.

 

Úterý 12.12.

12. 12. 2017

ČESKÝ JAZYK  - učebnice strana 77/14, 78/15 a 78/16 ústně.

MATEMATIKA  - učebnice strana 48/8 do sešitu

PŘÍRODOVĚDA -  učebnice strana 22-24, přečíst, zápis (opíše si)

VLASTIVĚDA - učebnice strana 35, zápis, pracovní list

 

Domácí úkol na středu 13.12.

12. 12. 2017

ČESKÝ JAZYK -opakovat slovní druhy - bude test

 

Středa 13.12.

13. 12. 2017

ČESKÝ JAZYK - učebnice strana 79-80, přečíst, 80/3 přečíst, poté do sešitu sloh napsat vlastní informace o novince, pozvánka.

MATEMATIKA - učebnice strana 49/11,12 do sešitu, 49/14,15 výpočet, odpověď do sešitu

ČTENÍ - čítanka strana 58-59

 

Domácí úkol na úterý 19.12.

13. 12. 2017

ČTENÍ  - čítanka strana 58-59, znovu přečíst, bude testíček

 

PLÁNOVANÉ TESTY

13. 12. 2017

ČTVRTEK 14.12. - VLASTIVĚDA

PONDĚLÍ 18.12. - MATEMATIKA

ÚTERÝ 19.12. - PŘÍRODOVĚDA, ČTENÍ

STŘEDA 20.12. - GEOMETRIE

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky