Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÍTÁM VÁS NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH TŘÍDY 5.A.

NAJDETE ZDE INFORMACE A AKTUALITY Z NAŠÍ TŘÍDY.

 

Tereza Wlčková

 

 

img_1427.jpg

 

Pátek 14.6.

13. 6. 2019

ROZDÁVÁNÍ UČEBNIC A TŘÍDNICKÉ PRÁCE

 

Čtvrtek 13.6.

13. 6. 2019

TŘÍDNICKÉ PRÁCE

 

Úterý 11.6.

11. 6. 2019

MATEMATIKA - učebnice 28/1,3b a 4 do sešitu, 34/2a,b,c, do sešitu, překrelsit a popsat.

ČESKÝ JAZYK - souhrnné opakování

VLASTIVĚDA - souhrnné opakování

 

Pondělí 10.6.

10. 6. 2019

ČESKÝ JAZYK - kontrolní diktát, opakování

MATEMATIKA - učebnice 45/2,4,5 a 46/1,2,6

 

Čtvrtek 6.6.

6. 6. 2019

MATEMATIKA - závěrečný test

ČESKÝ JAZYK - pracovní listy, 201/7 a 199/3 vypracovat

VLASTIVĚDA - učebnice 46-48, zápis

NÁSTUP KOMUNISTICKÉ VLÁDY

 • Ihned po únoru 1948 došlo k přeměně hospodářství
 • Znárodněny podniky a továrny
 • Rolníci nuceni ke společnému hospodaření v zemědělských družstvech
 • Hospodářství řízeno pětiletými plány
 • Hovoříme o budování socialismu v Československu

PRAŽSKÉ JARO

 • Kritiků komunistického režimu přibývalo
 • V lednu 1968 se do vedení strany dostali umírnění komunisté v čele s Alexanderem Dubčekem
 • Začali hlásat budování socialismu s lidskou tváří= lidé se nemusí bát říkat své názory, uvolněná doba označovaná jako Pražské jaro

OKUPACE ČESKLOSLOVENSKA

 • Nového pojetí se zalekly vlády v Sovětském svazu a okolních státech
 • Proto 21.srpna 1968 vtrhla na naše území vojska pěti států v čele se Sovětským svazem
 • Obnovena totalitní vláda
 • Prezident Gustav Husák

SAMETOVÁ REVOLUCE

 • Odpůrců režimu rostlo
 • 17.listopadu 1989 napadla policie v Praze průvod studentů
 • Následovaly stávky
 • Lidé zakládaly organizace s názvem Občanské fórum
 • Lidé požadovali odstoupení komunistické strany
 • Tyto akce přerostly ve státní převrat, označovaný jako sametová revoluce
 • Komunistická strana se zřekla své vedoucí funkce
 • Jako prezident byl zvolen Václav Havel
 • Došlo k mnoha změnám v celé společnosti
 • Konaly se svobodné volby
 • 1.ledna 1993 se rozpadl společný stát Čechů a Slováků
 • Vzniky dva samostatné státy – Česká republika a Slovenská republika
 • 1999 vstup ČR do NATO
 • 2004 vstup ČR do EU
 • Od roku 2013 je prezidentem Miloš Zeman
 

Středa 5.6.

5. 6. 2019

ČESKÝ JAZYK - 200/4 ústně, 201/5a do sešitu, 201/5b ústně.

MATEMATIKA - učebnice 36/1,a,b do sešitu, 36/3 ústně, 41/1 do sešitu

PŘÍRODOVĚDA - souhrnné opakování

 

Úterý 4.6.

4. 6. 2019

MATEMATIKA - učebnice 32/2,8 do sešitu, 35/3,7 do sešitu

ČESKÝ JAZYK - učebnice 197/1 ústně, 198/zopakujte si nakopírováno, nalepit. vyplnit- 198/zopakujte si, nalepit

VLASTIVĚDA - učebnice 42-45, zápis, vytisknut

CESTA K ZÁNIKU ČSR

 • v Německu se dostali k moci nacisté v čele s Adolfem Hitlerem
 • vyhrožoval válkou
 • v roce 1938 se v Mnichově sešel s představiteli Velké Británie a Francie, domluvili se, že pohraniční území Československa (Sudety) připadnou Německu

VYHLÁŠENÍ PROTEKTORÁTU

 • 15.března 1939 vpadla do zbytku území Československa německá vojska a obsadila je
 • Byl vyhlášen protektorát Čechy a Morava
 • Nastalo dlouhé období německé okupace
 • Slováci se odtrhli a zřídili si vlastní samostatný stát

2. SVĚTOVÁ VÁLKA

-  V září roku 1939  vtrhla německá vojska na území Polska

- postupně napadla další země (Francii, letecky Anglii, Sovětský svaz)

- k Německu se přidaly další státy: Itálie, Japonsko

- nejhorší válka v dějinách lidstva

- USA + Velká Británie + Sovětský svaz proti Německu

- v protektorátu zavedena tvrdá opatření

- na vše dohlížela zvláštní německá policie – gestapo

- v důsledku atentátu na říšského protektora R. Heydricha byly vypáleny obce Lidice a Ležáky

- krutý osud postihl Židy

- museli nosit na hrudi žlutou hvězdu s nápisem Jude

- odváženi do koncentračních táborů

BOJ PROTI OKUPACI

 • Čeští vlastenci zakládali různé organizace, které bojovaly proti okupantům
 • V lesích a horách se tvořili oddíly partyzánů

ČSR SVOBODNÁ

 • Od roku 1943 stíhala Německo a spojence jedna porážka za druhou
 • V roce 1944 začalo osvobozování ČSR
 • Od východu postupoval Sovětský svaz, od západu americká armáda
 • 5.května 1945 vypuklo povstání proti okupantům
 • 8.května 1945 se Německo vzdalo

POVÁLEČNÝ VÝVOJ

 • V Československu nastala řada změn
 • Uzavřena dohoda o odstoupení Podkarpatské Rusi
 • Odsun německého obyvatelstva z Československa
 • Velké změny v průmyslu: znárodněny velké továrny, doly, hutě a banky (byly zabaveny majitelům a staly se společným majetkem)
 • V roce 1946 zvítězila komunistická strana ve volbách v čele s Klementem Gottwaldem
 • V únoru 1948 odstranili komunisté své odpůrce z vlády a převzali všechnu moc ve státě
 • Prezidentem se stal Klement Gottwald
 • Byla nastolena nedemokratická neboli totalitní vláda jedné strany

 

 

Pondělí 3.6.

3. 6. 2019

ČESKÝ JAZYK - učebnice 196/6 do školního sešitu

MATEMATIKA - 29/4,8 do sešitu, 30/1 ústně, 30/4 do sešitu, 31/1 ústně

DÚ - učebnice 31/11a,b do školního sešitu

 

 

Pátek 31.5.

30. 5. 2019

Exkurze Špindlerův Mlýn

 

Čtvrtek 30.5.

30. 5. 2019

ČESKÝ JAZYK - 193/1 ústně, do sešitu napsat nadpis Souvětí a nalepit ze stran 193+194 zopakujte si a pamatujte si (okopírováno), 194/2 nakopírováno, vyplnit, 195/4 ústně

MATEMATIKA - pracovní list cvičení A+B, učebnice strana 27/8,9

HUDEBNÍ VÝCHOVA - opakování

VLASTIVĚDA - učebnice strana 38,40,41, zápis

VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

 • Když přišla o Masarykově dohodě, na Václavském náměstí došlo 28.října k manifestaci(masové vystoupení, veřejný projev)
 • Politici na ní vyhlásili samostatnost
 • O dva dny později se přihlásili k nově vytvořenému státu i domácí zástupci Slováků
 • Tak vzniklo Československá republika

TVÁŘ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

 • Skládala se ze 4 zemí: Čechy, Morava a Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus
 • Nový stát – označovaný jako první republika
 • Demokratické uspořádání v jehož čele stál prezident T.G. Masaryk
 • Základem státu se stala ústava
 • Ústava zavedla rovnost všech občanů
 • Vedle Čechů a Slováků zde žili Němci, Maďaři, Rusíni, Ukrajinci a Poláci
 • Nejvíce průmyslově rozvinuté byly české země
 • Významné podniky: Baťovy závody ve Zlíny (boty)
 • Zavedena osmihodinová pracovní doba
 • Rozvoj zemědělství
 • Známe české produkty ve světě: pivo, cukr, chmel.
 • Velký rozvoj ve vědě, technice, školství i kultuře
 • Vzniklo Osvobozené divadlo (Jan Werich a Jiří Voskovec)
 • Hrály hry plné humoru a satiry, byly prokládány písněmi, jejichž autorem byl Jaroslav Ježek
 • Významný spisovatel: Karel Čapek